Hakkımızda

Hakkımızda

“Anadolu topraklarından kazanılanı yine bu toprakların insanları ile paylaşıyoruz”

1979 yılında kurulan Anadolu Vakfı, Anadolu topraklarından kazanılanı yine bu toprakların insanları ile paylaşmak ve onlara hep daha iyisini sunabilmek arzusu ile 40 yılı aşkın süredir toplumun sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak için eğitim ve sağlık alanlarında hizmet veriyor.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak üzere, Türkiye’de bugüne kadar 30 binin üzerinde gencimize burs desteği sağladık ve destek sağlamaya devam ediyoruz.

Aynı zamanda Anadolu Vakfı Akademi ile gençlerimizin bireysel gelişimlerini ve yetkinlik kazanımlarını destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

Gençlerimizi yetiştiren Değerli Öğretmenlerimizi de eğitim ve gelişim programlarımız ile destekliyoruz.

Bedelsiz Sağlık Hizmetleri ile 59 bine yakın ihtiyaç sahibi hastaya 720 bine yakın bedelsiz sağlık hizmeti sunduk ve bu kapsamda hizmetlerimize devam ediyoruz. 

Vakfımız, 40 yılı aşkın süredir insanımızın ve toplumumuzun sosyal gelişimini odağa alan, yaşam kalitesini yükselten çalışmalar yürüterek, sosyal etkisi yüksek projelerle toplumumuzun yarınlarına yatırım yapıyor. Vakfımızın bugüne kadar yaptırdığı eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı olarak kullanılan 50’nin üzerinde eseri bulunuyor.

Vizyon
Global düzeyde yenilikçi ve öncü uygulamalar ile bölgesinde sosyal etkisi yüksek, sosyal yatırımda kurumsallaşmış bir ‘Mükemmeliyet Merkezi’olmak.

Misyon
Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda toplumsal gelişimi tetikleyerek, yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar yaratmak.