Sıkça Sorulan Sorular

Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında tarihler arasında web sitemiz üzerinden (www.anadoluvakfi.org.tr) alınmaktadır. Duyurular, Anadolu Vakfı web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılmaktadır.

Anadolu Vakfı bursu TC Vatandaşı olup, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamaktadır. Yurt içindeki devlet okullarına ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekmektedir. Açık öğretim, ön lisans ve uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır.

Evet, üniversite lisans programlarında okuyan tüm sınıf seviyesindeki adaylar başvuru yapabilir. Öncelik hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine verilir.

Evet, diğer kurumlara başvuru yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak burs başvuruları sonuçlandıktan sonra her iki kurumdan da burs kazanılması durumunda iki kurumdan biri tercih edilmeli ve beyan en kısa sürede tarafımıza bildirilmelidir.  (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç)

Evet, başvuru yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredisi alınmasında da bir engel bulunmamaktadır. Eğer Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu kazanıldı ise iki kurumdan biri tercih edilmeli ve beyan en kısa sürede tarafımıza bildirilmelidir. Burs şartlarımızdan biri de başka bir kurumdan aylık nakit yardımı şeklinde burs almamaktır.

Anadolu Vakfı bursu karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. (Şartlı hemşirelik bursu hariç)

Hayır, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere burs imkanı sağlanmıyor.

Hayır, yüksek lisans programında okuyan öğrencilerine burs imkanı sağlanmıyor.

Evet, sanat ve spor dallarında da okuyan öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor.

Başvuru sürecimiz hazırlık okuyacak öğrenciler için de aynıdır.

 • Akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır.
 • Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir.

Mülakat sürecine alınacak adaylara e-mail ve telefon yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Her aday ile birebir mülakat görüşmesi gerçekleştirilmektedir. Bu mülakatlarda kendinizi tanıtmanız, kariyer ve hedefleriniz hakkında bilgi vermeniz beklenmektedir.

Burs sonuçları, Aralık ayının ilk haftası www.anadoluvakfi.org.tr  adresinden duyurulmaktadır. Başvuru yapan adaylar, TC kimlik numaraları ile başvuru sonuçlarını sorgulayarak öğrenebilmektedir.

Evet, bir sonraki başvuru döneminde tekrar başvuruda bulunabilirsiniz.

Üye girişinde yer alan “Şifremi Unuttum” kısmına tıklayarak yeni şifrenizi talep edebilirsiniz.

Bunun birkaç sebebi olabilir:

 • “Şifrenizi Yenileyin!” başlıklı e-postanız gereksiz (junk- spam) kutusuna düşmüş olabilir, bu alanın kontrol edilmesi önerilir.
 • E-posta kutusu dolu olabilir. Bu nedenle gereksiz mesajların silinmesi önerilir.
 • Kayıt formunu doldururken e-posta adresiniz yanlış yazılmış olabilir. Bu durumda da anadoluvakfi@anadolugrubu.com.tr  adresine TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini yazıp, durumunu izah eden bir açıklama ile e-posta gönderilmelidir.

TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini yazıp, durumunu izah eden bir açıklama ile anadoluvakfi@anadolugrubu.com.tr adresine e-posta gönderilmelidir.

Bursiyer seçilen öğrencilere, tarafımızdan e-posta ile evrak listesi iletilmektedir. İstenilen belgelerin belirlenmiş olan tarihe kadar Anadolu Vakfı’na posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Belgeler eksik ise işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer hakkını kaybeder.

Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durumu olmayan öğrencilerin bursları, kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresince devam etmektedir. Öğrencilerin okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını yılda iki kez Anadolu Vakfı’na iletmeleri gerekmektedir.

Anadolu Vakfı Bursiyerinin;

 • Yanlış bilgi vermesi veya beyanda bulunması,
 • Yıllık not ortalamasının (transkript ortalaması) 4’lük sistemde 2.0’ın altında (ya da muadili) olması,
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında iletmemesi,
 • Vakıf tarafından dönemsel talep edilen transkript ve gerekli diğer dokümanlara ilişkin bilgilendirmeyi veya sistem güncellemelerini zamanında yapmaması,
 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Öğrencinin disiplin cezası almış olması,
 • Kesin hükümle mahkûm olması,
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Başka bir kurumdan aylık nakit yardımı şeklinde burs alması, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç)  


Burs ödemesinin durdurulması veya tamamen iptaline gerekçe olur.

Bursiyerler lisans öğrenimleri boyunca belirtilen tarihler arasında okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgeleri Anadolu Vakfı’na göndermek ve sistem yüklemesini yapmakla yükümlüdür.

Burs ödemelerimiz 9 ay süresince aylık olarak Ekim-Haziran döneminde yapılır. Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilerimize, burs sonuçları Aralık ayının ortasında açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Ocak ayı itibariyle başlar. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerlerimizin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması gerekmektedir.

Bursiyerlerimiz belirtilen bankada kendi isimlerine TL hesabı açtırırlar. İşlemler (nakit çekme, EFT/havale) ilgi bankaya ait kart ile tüm ATM noktalarından masrafsız yapılabilmektedir. ATM noktaları dışında internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde gerçekleştirilebilmektedir.

Bursiyerler yıl içerisinde aldıkları tüm derslerden sorumludur, başarı takibi yapılırken yılsonu akademik ortalama değerlendirmeye alınır.

Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler. Yurt dışı öğrenci değişim programında (Erasmus) aldığı derslerin denkliğinin olmaması durumunda bursiyerlerin yurtiçinde öğrenim gördükleri üniversite/bölümün öğrenim süresine bir dönem (yarıyıl) eklenir.

Anadolu Vakfı’nda burs almaya hak kazanılan bölümün eğitim süresince burs ödemesi yapılır. Üstün başarı gösteren öğrencilerin devam eden eğitim süreçleri de burs kapsamına alınabilir. Söz konusu durum için vakıf yönetimi tarafından yapılan değerlendirme Burs Komitesi onayına tabidir ve çift anadal /yan dal yapan bursiyerin öğrenim süresinin uzadığı durumlarda da burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenir.

Bursiyerin yatay geçiş ile okul ya da bölüm değiştirmesi durumunda, ilgili evraklarını Vakıf yetkilileri ile paylaşması gerekmektedir. Mevcut döneme ilişkin branş ve okul bazlı kontenjan durumuna göre yeniden değerlendirmeye alınır.

Bursiyerin okul kaydını dondurması durumunda, burs ödemesi de dondurulur. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazıyı Vakıf yetkililerine bildirmesi gerekmektedir. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır.