Bu sitede kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Kabul ve devam etmek için kapata basınız.

BURSLAR HAKKINDA
 • Burs başvuruları ne zaman, ne şekilde yapılır?

  Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılır. Daha fazla bilgi için Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 • Anadolu Vakfı burslarından kimler yararlanabilir?

   

   

   

  •       Yurt içindeki devlet üniversitelerinde lisans seviyesinde, tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler burstan yararlanabilir.
  • Vakıf yönetimi tarafından aksi duyurulmadıkça, yüksek lisans öğrenim bursu verilmemektedir.
  •       Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için burs imkanı bulunmamaktadır.

   

 • Burs başvurusunda bulunabilme koşulları nelerdir?

  T.C.Vatandaşı olmak
  Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak
  Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.)
  Farklı kurumlardan alınan burslar, başvurunuza engel teşkil etmez.

 • Burs Çeşitleri

  Genel Başarı Bursları: Burs Komitesi’nce belirlenen esaslar ve belirlenen kontenjan dahilinde, Yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan, belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olması gereken, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. Online başvuru yapmış olmaları beklenir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.

  Anadolu Bursu: Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, “Anadolu’nun Vakfı” olma misyonuyla kalkınmada öncelikli tüm illerden özellikle öğrenci seçimi gerçekleştirmekte ve tüm Anadolu’ya yayılmayı hedeflemektedir. Kontenjan dahilinde alınacak öğrenci seçimi, diğer adaylar arasındaki başarı sıralaması ve ihtiyaç sahibi oluşu dikkate alınarak gerçekleştirilir. Online başvuru yapmış olmaları beklenir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır. 

  Engelli Öğrenci Bursu: Yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan, belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olan, ihtiyaç sahibi her engel grubu için tahsis edilir. Online başvuru yapmış olmaları beklenir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır. 

  Dış Kaynaklı Burslar: “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki burslar için burs bağışı yapan gerçek ya da tüzel kişi tarafından talep edilen bağış şartları öncelikle Anadolu Vakfı Senedi’ne ve Vakfın amaç ve hedeflerine uygunluk açısından Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Burs tahsis edilebilmesi için online başvuru yapmış olmaları beklenir. İki şekilde gerçekleşir:

  Genel Başarı Bursu: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından Vakıf nezdinde oluşturdukları fonlardan karşılanmak üzere, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından başarı ve ihtiyaç durumu gözetilerek seçilmiş, burs bağlanması kararı alınan öğrencilere verilir. Online başvuru yapmış olmaları beklenir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır. 

  Talep Bursu: Bağışçısı tarafından bursiyer adayı belirlenmiş, Anadolu Vakfı Senedi’ne, Vakfın amaç ve hedeflerine uygunluk açısından Burs Komitesi tarafından onaylanmış kriterlere haiz bağışçının talep ettiği öğrenciye verilir.  Online başvuru yapmış olmaları beklenir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır. 

 • Ara sınıf öğrencileri burs başvurusunda bulunabilir mi ?

  Evet, ara sınıf öğrencileri de burs başvurusunda bulunabilir.

 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen üniversitelere burs veriyor musunuz ?

  Evet, Anadolu Vakfı sanat ve spor dallarında da burs vermektedir.

 • Aynı aileden kardeşlere burs verilebilir mi ?

  Evet, başvuruda bulunabilirler.

 • Burs başvurusu yapılamayacak programlar nelerdir?

  Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Burs Komitesi kararları gereği;

  İlk ve ortaöğretim öğrencileri için burs verilememektedir.

  Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için burs verilememektedir.

  Özel üniversitelere % 100 burslu yerleşse dahi burs verilememektedir.

  Yurtdışı eğitim için burs ve/veya destek verilememektedir.

 • Hazırlık okuyacağım, nasıl başvuru yapabilirim ?

  Başvuru sürecimiz hazırlık okuyacak öğrenciler için de aynıdır. Bursiyer kabul edilmeniz durumunda, ara dönem transkript belgesi gönderemiyorsanız, yıl sonu alacağınız Başarı Belgesini göndermeniz yeterli olacaktır.

 • Burs başvuruları hangi kriterlere göre değerlendiriliyor ?

  Sistem, Üniversite Giriş Yerleşme Puan Başarı sırasına göre başvuru yapmış olan tüm adayları elektronik olarak sıralar. Mevcut listeden yine başarı sırasına göre elektronik olarak meslek dalı kontenjanlarına bursiyer adayları yerleştirilir. 

  Listelere giren adaylar ile gerekirse mülakat yapılabilir ve mülakat sonrası burs ödemesi yapılır. Kontenjan listeleri, Anadolu Vakfı Burs Komitesine sunularak adaylar maddi desteğe duydukları ihtiyaç açısından değerlendirilirler. 

  Daha fazla bilgi için Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

   

  NOT: Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid- 19 virüsü sebebiyle 2020-2021 döneminde mülakatlar yapılmayacaktır.

 • Burs mülakatları hakkında bilgi alabilir miyim?

  Burs başvurusunda bulunan, mülakat sürecine alınacak adaylar e-mail ve telefon yolu ile tarafımızdan davet alacaktır. Her başvuru sahibi ile mülakat yapılması söz konusu olmayıp, mülakata çağrılacak adaylar ile e-mail ve telefon aracılığıyla iletişim kurulmaktadır.

  Kontenjan dahilinde bursiyer alınabildiğinden, mülakat sonuçlarına ilişkin “olumsuz” geri dönüş yapılmamaktadır. 

  NOT: Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid- 19 virüsü sebebiyle 2020-2021 döneminde mülakatlar yapılmayacaktır.

 • Burs sonuçları ne zaman, nerede duyurulur?

  Burs sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenen mülakatlar bitiminde, Aralık ayının ilk haftası www.anadoluvakfi.org.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvuru yapan adaylar, TC Kimlik numaraları ile anasayfadan bursiyer girişine tıklayarak başvuru sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

 • Bursiyer adayından istenen belgeler nelerdir?

   i.  Nüfus Cüzdan fotokopisi

  ii.  Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

  iii. İkametgah belgesi

  iv. Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı belgesi

  v. Gelir beyanı ile ilgili olarak

       a. Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,

       b. Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde  vergi levhası / levhaları

       c. Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,

       d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge

  vi. Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı

  vii. Öğrenci kayıt belgesi

  viii. Kredi kullanıldı ise kredi kullanıldığına dair belge

  ix.  Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi

  x.   Anne ve/veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor

  xi.  Alternatif Bank (Abank) ’ dan hesap açılıp, hesap cüzdan fotokopisi

  Bursiyer adayları istenilen belgeleri belirtilen zamana kadar Anadolu Vakfı’na göndermekle yükümlüdür. Aksi taktirde bursiyer adaylığından çıkarılacaklardır.

  Evrakların elimize ulaşmasından doğan gecikmelerden Anadolu Vakfı sorumlu tutulamaz. Bursiyer adaylarının belgeleri, başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılacaktır.

 • Belgeleri ne zaman nereye göndermeliyim?

  Burs başvurusunda bulunan adaylar Ekim-Aralık döneminde başvuru yaptıkları mail adresini kontrol etmekle yükümlüdür. Mailleri aynı zamanda junk klasöründen de kontrol etmeleri önemlidir. Burs sonuçlarına ilişkin bilgi mail adresi üzerinden gerçekleşecek ve belgeleri ne zaman ne şekilde göndermeleri gerektiği konusunda bilgilendirileceklerdir.

 • Eksik belgelerimi daha sonra teslim edebilir miyim ?

  Hayır, belgeler belirtilen güne kadar eksiksiz teslim edilmelidir. Daha sonra belge tamamlamak gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.

 • Belgelerimi gönderdim ama bursiyer seçilmedim, belgelerimi iade ediyor musunuz ?

  Burs başvurusu yapmış adaylardan belge beklenmemektedir. Bursiyer seçilmiş adaylardan belge beklenecek, ilgili bilgilendirme kendilerine yapılacaktır.

  Burs sonucuna ilişkin olumlu yanıt alınmadan gönderilmiş belgeler iade edilmemektedir.

 • Burs hangi hallerde kesilir?

  Anadolu Vakfı bursu, başarılı öğrencilere öğrenimleri bitene kadar verilir.

  Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi,

  Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almış olması,

  3 aydan fazla burs ücretini almamış olması,

  Transkript ve gerekli diğer güncellemelerin zamanında yapılmaması,

  Bursiyerin yıl sonu transkript ortalamasının Vakıf yönetimi tarafından belirlenen ortalamanın altında olması,

  Burs ödemesinin durdurulması veya tamamen iptaline gerekçe olur.

  Daha fazla bilgi için Burs Devam Koşulları

 • Burs alırsam geri ödeme ve/veya mecburi hizmet şartı var mı?

  Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çalışkan, yetenekli, ancak maddi imkanı olmayan başarılı Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermekte olup mecburi hizmet şartı aramamaktadır.

 • Burs ücretlerinin ödenmesi

  Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup, Aralık ayı içinde bursiyerliği kesinleşen "yeni bursiyerlerimiz" için operasyonel işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelen ilk ay olan Ocak ayından başlamak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde öğrenim görecek olanlar için 500 TL diğer illerde öğrenim görecekler için ise  450 TL aylık olarak ödenecektir. Burslar, ilgili ayın 15’inde hesaplara yatırılmakta olup bayram vb resmi tatil durumlarında, hesaplara erken tarihli yatırılmaktadır.

  Yeni bursiyerlerimiz için geçmiş dönemli ödeme yapılamayacaktır.

  Burs ödenen 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsamaktadır. Burs ücretleri her yıl gözden geçirilmektedir.

  Bursiyerliğinizin devam edebilmesi için sizden talep edilen evrakların zamanında tarafımıza gönderilmemesi, sistem yüklemesinin yapılmaması, bursunuzun hesabınıza yatırılmamasına gerekçedir.

  Posta yolu ile yapılan gönderilerden doğan gecikme ve kayıplardan Vakfımız sorumluluk kabul etmemekle birlikte, gönderileri "kargo" yoluyla yapmanız zamanlama ve teslimat bilgileri anlamında oldukça önemlidir.

 • Burs ödemelerimi nereden alabilirim?

  Bursiyerimiz seçilen öğrenciler, burs paraları yatırılmak üzere Abank (Alternatif Bank) hesap açım sözleşmesi imzalayarak, Abank nezdinde hesap sahibi olmak durumundadır. 
   
  Hesap açım sözleşmesini eksiksiz imzalayarak, kimlik belgeniz (T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi, T.C. pasaport) ve adınıza kayıtlı son üç ay içinde düzenlenmiş bir fatura ile ( geçerli olan adres teyit belgeleri için tıklayınız) bursiyer kaydınızın yapılabilmesi için tarafınızdan talep ettiğimiz diğer tüm belgeleri, aşağıdaki adrese kargo yoluyla göndermeniz gerekmektedir.
   
  Kargo dışında posta yoluyla yapılan gönderilerde doğan gecikmeden Vakfımız sorumlu değildir. Zamanında yapılmayan gönderiler geçerli kabul edilmeyecektir. Hesap açım sözleşmesi ve diğer tüm evraklar elimize eksiksiz ulaştığında, Abank hesap bilgileriniz (Iban numaranız) ve ATM kartınız adresinize gönderilecektir.

  İşlemlerinizi (nakit çekme, eft/havale ) tüm ATM noktalarından masrafsız yapabilirsiniz.
  ATM noktaları dışında internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde bulunabilirsiniz.

 • Bursiyerler bölümler arası geçiş yapabiliyor mu?

  Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu Burs Komitesinde yeniden değerlendirmeye alınır. Bir öğrenci bir yüksek öğrenim süresi için burs alabilir.

   

 • Çift anadal yapan öğrencilerin bursu ne şekilde ödenir?

  Anadolu Vakfında burs almaya hak kazanılan bölüm eğitim süresince ödenir. Üstün başarı gösteren öğrencilerin devam eden eğitim süreçleri de burs kapsamına alınabilir.

  Daha fazla bilgi için anadoluvakfi@anadolugrubu.com.tr

 • Değişim programlarıyla yurtdışına gidiliyor mu?

  Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

 • Anadolu Vakfı Yurt imkanı sağlıyor mu ?

  Anadolu Vakfı’nın ODTÜ Osman Yazıcı Öğrenci Yurdunda 25 öğrencilik kontenjanı bulunmaktadır.

 • Geçen yıl burs almaya hak kazananlar, her yıl aynı evrakları gönderecek mi?

  Bursiyerin durumunda değişiklik olması halinde belgelemek zorundadır.

  Bursiyerlerimiz okudukları her dönem için, belirtilen tarihler arasında transkriptini göndermek ve sistem yüklemesini yapmakla yükümlüdür.