Bu sitede kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Kabul ve devam etmek için kapata basınız.

Tarihçe

2017

 • “Değerli Öğretmenim” Projesi çerçevesinde toplamda 31.000’ in üzerinde öğretmen ve okul müdürümüz seminerlerimizde ağırlandı, “Sosyal Girişimcilik” ve “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimlerimizin yanısıra “Yönetişim Yetkinliklerinin Geliştirilmesi”, “İnovasyon”, “Öğrenci Koçluğu ve Yetenek Yönetimi” seminer dizisi ile 40’a yakın ilimizde çalışmalarımız artan ivme ile devam etmektedir.
 • Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edildiği, paylaşımın sağlandığı ve bu vesile ile kalitesinin artırılmasının hedeflendiği “Eğtimin Yıldızları” projemiz ile de üç yıldır artan nitelikteki projeler değerlendirilerek 18 ayrı kategoride ödüllendirildi.
 • Kadın Girişimciliği temalı Gelişen Istanbul’un Değer Yaratan Kadınları (DEKA) ve sosyal girişimcilik temalı Sosyal Girişimci Gençler (Sogenç) Projelerimizi diğer projelerimiz ile koordineli bir şekilde sürdürmekteyiz.
 • Mentorluk Programımızın dördüncü dönemi başarı ile tamamlanarak beşinci dönem başlatıldı. Anadolu Grubu gönüllü çalışanlarının mentorluk desteği ile sürdürülen program için mentee’ler Anadolu Vakfı bursiyerleri arasından seçilmektedir. Bursiyerimiz olan mentee’lere uygulanan kişilik envanteri ile bilimsel bir metodoloji tabanına oturtulan program, mentee ve mentorlara yönelik ayrı ayrı workshop ve eğitimlerle desteklenmekle beraber, mentor ve mentee’lerin ortak katılım gösterdikleri etkinliklerle de Vakfımız tarafından başarı ile yürütülmektedir.
 • Vakfımızın vermiş olduğu toplam burs sayısı 81 ilimizde 26.750’ye ulaşmış durumdadır. 2016 yılında online burs başvuru platformu yeniden yapılandırılarak, TC kimlik doğrulama esaslı giriş sağlanmıştır. Başvuru yapan adayın tüm bilgileri sistem üzerinde saklanabilmekte olduğundan seneye tekrar başvuru yaptığında sadece güncelleme yaparak ilerleyebilmekte, zaman tasarrufu sağlayarak direkt vakfımıza ulaşabilmektedir.
 • Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezinde 2017 yılında da ihtiyaç sahibi hastalara bedelsiz sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. 2014 yılında başlatılan “Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Yarınlar Projesi” kapsamında çocuklara; çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, kulak burun boğaz, göz hastalıkları ve dermatoloji muayeneleri de artan sayıda gerçekleştirilmektedir.
 • Gönüllü katılımlar ile yürütülen “Okusun da Büyüsün” Projesi çerçevesinde toplamda 100’ün üzerinde köy okuluna ve 3 cezaevi kreşine kitap ve kırtasiye desteği sağlanarak, bu yardımlar ile 30.000’ e yakın çocuğa ulaşılmıştır.

2016

 • “Değerli Öğretmenim” Projesi çerçevesinde toplamda 20.000’e yakın öğretmenimiz sosyal girişimcilik ve proje yönetimi, 200 öğretmenimiz Öğrenci Koçluğu Yetenek Yönetimi seminerlerinde ağırlandı, “Yönetişim Yetkinliklerinin Geliştirilmesi” seminer dizisi ile 1.600’ ün üzerinde okul müdürümüze erişildi. Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların;

  • Ödüllendirilerek teşvik edilmesi,
  • Paylaşımının sağlanması,
  • Kalitesinin artırılması
  • amaçlı düzenlediği “Eğitimin Yıldızları” Yarışması ile projeleri 18 kategoride ödüllendirdi.

 • İstanbul Kalkınma Ajansı  Kadın İstihdamı Mali Destek Programı çerçevesinde 2015 yılında başlamış olan Gelişen Istanbul’un Değer Yaratan Kadınları – DEKA Projesi’nde düzenlenen seminerler ve finale kalan proje sahiplerine yönelik yoğun mentorluk süreci ile başarı ile tamamlandı.

 • İstanbul Kalkınma Ajansı hibe programı ile 2014 yılında başlamış Sosyal Girişimci Gençler Projemizi geliştirerek sürdürülmektedir.

 • Genç bursiyerlerimize yönelik mentorluk programımızın üçüncü dönemi kapandı ve mentor – mentee sayımızı ikiye katlayarak başlattığımız dördüncü dönem Mentorluk Programımız kapsamında  her bir bursiyerimiz olan mentee’miz için 10.000+ saat üzerinde birebir mentorluk desteği sağlandı.

 • Vakfımızın vermiş olduğu toplam burs sayısı 81 ilimizde 26.000’e ulaştı. 2015 yılında yapılan burs başvurusu 73.000 rakamının üzerinde olup 2016 bursiyer seçimleri tamamlandı.

 • Anadolu Vakfı, 2016 yılında iktisadi işletmesi olan Anadolu Sağlık Merkezinde, ihtiyaç sahibi hastalara 13.000 ’in üzerinde muayene, 700 ’e yakın ameliyat da dahil olmak üzere 47.000 ’den fazla bedelsiz sağlık hizmeti verilmiştir. 2014 yılında başlatılan “Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Yarınlar Projesi” kapsamında 5.000 ’e yakın çocuğa, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, kulak burun boğaz, göz hastalıkları ve dermatoloji muayeneleri gerçekleştirildi. Projenin toplamında 10.000 ’in üzerinde muayene, 1.500 ’den fazla ameliyat hizmeti bedelsiz olarak verildi.

 • Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Sarıdibek Köyderesi İlkokuluna ilave 3 derslik ve restorasyon desteği sağlandı.

 • Gönüllü katılımlar ile yürütülen “Okusun da Büyüsün” Projesi çerçevesinde 68 ilde toplamda 96 köy okuluna ve 3 cezaevi kreşine kitap ve kırtasiye desteği sağlanarak, bu yardımlar ile 30.000’ e yakın çocuğa dokunduk.

2015

 • Değerli Öğretmenim Projesi altında 2015 yılında Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde öğretmenlere yönelik olarak  142 adet seminer gerçekleştirildi. 1200 lise öğrencisine sosyal girişimcilik ve proje yönetimi eğitimleri verildi ve bir proje yarışması düzenledi.

 • Mentorluk Programımızda süreci daha etkin kılmak amacı ile 16PF kişilik envanteri yapılması ve geri bildirim verilmesi uygulamasına geçildi. Ayrıca bursiyerler için yaratıcı yazarlık, mutfak akademisi  vb sosyal faaliyetler yoğunlaştırıldı.

 • Anadolu Sağlık Merkezi çalışanlarının burs fonu oluşturarak gençleri sahiplendiği Kardeş Eğitim Projesi (KEP) hayata geçirildi.

 • 2014 - 2015 döneminde  İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı çerçevesinde aldığı hibe ile “Sosyal Girişimci Gençler – Sogenç”  Projesini başarı ile gerçekleştirdi, düzenlediği  17 seminer ile %60’ından fazlası dezavantajlı gruplar ve genç kadınlardan oluşan 2000’e yakın gence ulaştı.

 • Anadolu Vakfı, 2015 yılında iktisadi işletmesi olan Anadolu Sağlık Merkezinde, ihtiyaç sahibi hastalara 13.500’ün (13.690) üzerinde muayene, 1.500’den fazla (1543) ameliyat da dahil olmak üzere 60.000 ’den (63.805) fazla bedelsiz sağlık hizmeti verilmiştir.

 • Sağlıkta Sosyal Sorumluluk kapsamında 2014 yılında başlatılmış olan Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Yarınlar, Bedensel Engelli Birey ve Ailelerine Psiko-Sosyal Destek Projeleri yanısıra yaşlılara ve kadınlara yönelik projeler de geliştirilerek sürdürüldü.

 • Eğitimde Sosyal Sorumluluk projesi olarak yürütülen ve Vakfın kaynakları yanısıra gönüllü katılımlar ile yürütülen “Okusun da Büyüsün” Projesi çerçevesinde toplamda 57 köy okuluna ve bir cezaevi kreşine kitap ve kırtasiye desteği sağlanmıştır.

 

2014

 • Ankara İlimizin Kazan İlçesinde1995 yılında Anadolu Vakfı tarafından yaptırılarak eğitim öğretim hayatına kazandırılan Kazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne toplam kapalı alanı 3643 m2 olan ve bünyesinde 404 kişilik ve simültane çeviri olanağı da olan bir konferans salonu,  6 adet derslik ve diğer bölümlerin yer aldığı modern bir tesis kazandırıldı.

 • Vakıf bursiyerlerine yönelik olarak Mentorluk Programı başlatılarak Y-Kuşağı gençlere daha etkin destek sağlanmaya başlandı.

 • Anadolu Vakfı’nın ilk kez başvurduğu İstanbul Kalkınma Ajansı hibe programında gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve sosyal girişimcilik alanında bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlayan “Sosyal Girişimci Gençler – Sogenç”  Projesi uygulanmaya hak kazandı.

 • Öğretmenlere sosyal girişimci bir kimlik ve proje yetkinliği kazandırmayı amaçlayan Değerli Öğretmenim Projesi’nin ilk uygulamaları gerçekleştirildi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ildeki tüm öğretmenlerin katılımına açık bir Sosyal Girişimcilik Proje Yarışması düzenlendi.

 • Sağlıkta Sosyal Sorumluluk kapsamında Sağlıklı Çocuklar, Mutlu Yarınlar, Bedensel Engelli Birey ve Ailelerine Psiko-Sosyal Destek Projeleri hayata geçirilmeye başlandı.

 • Anadolu Vakfı, 2014 yılında iktisadi işletmesi olan Anadolu Sağlık Merkezinde, ihtiyaç sahibi hastalara yaklaşık 16.000 (15.870) muayene, 2.000 ’e (1957) yakın ameliyat da dahil olmak üzere 70.000 ’den (70792) fazla bedelsiz sağlık hizmeti verilmiştir. 

 

2013

 • Aksaray İlimizde 17.000 m2 alan üzerine kurulan Yazıcı Eğitim ve Öğretim Kampüsü’nde 200 öğrenci kapasiteli  Necmiye – Mehmet Yazıcı Kız Öğrenci Yurdu ve Naciye Yazıcı Spor Salonu ile Necmiye – Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hizmet vermeye başlamıştır.

 • Yıllık bir program çerçevesinde bursiyerlerimizin ve genelde gençlerin mesleki ve kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacı ile seminer ve konferans programları, yarışmalar ve sosyal etkinlikler düzenlenmeye başlanmıştır.

 • Sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon kavramlarının eğitim alanına uyarlanması amacı ile Değerli Öğretmenim Projesi geliştirilmiş ve pilot  seminerler gerçekleştirilmiştir.

 • Anadolu Vakfı, 2013 yılında iktisadi işletmesi olan Anadolu Sağlık Merkezinde, ihtiyaç sahibi hastalara 32.000 ’in (32.402) üzerinde muayene, 1.200’ün (1.202) üzerinde ameliyat da dahil olmak üzere 110.000 ’den  (118.307) fazla bedelsiz sağlık hizmeti verilmiştir

2012

 

 • 2012 Aksaray İli Merkez Taşpazar Mahallesi 17.000 m2 arsa üzerine 200 Öğrencilik Kız Öğrenci Pansiyonu ve Kapalı Spor Salonu yaptırılmış, Aksaray Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilerek genç öğrencilerimize armağan edilmiştir.

 • Anadolu Vakfı, 2012 yılında iktisadi işletmesi olan Anadolu Sağlık Merkezinde, ihtiyaç sahibi hastalara 20.000 ’in (21.340) üzerinde muayene, 1.700’ün (1.202) üzerinde ameliyat da dahil olmak üzere 90.000’e yakın  (88.438) bedelsiz sağlık hizmeti verilmiştir. 

 

2006

 • 25 Eylül 2006 tarihinde Manisa Polinas Endüstri Meslek Lisesi ve atölyeleri öğretime başladı. 22 dönüm arazi içinde 24 derslik, 4 laboratuar, idari bolümler, açık/kapalı spor alanları, toplantı salonu ve 3 ayrı atölye binası olan bu muhteşem okul gençlerimize ve Milli Eğitimimize Vakfımızın bu yılki armağanı olmuştur.

 • Anadolu Vakfı’nın 2006 yılındaki diğer bir sosyal yardım faaliyeti de Kayseri - Pusatlı Köyünü ve köylüsünü kalkındırmak üzere tarlalarında açtırdığı sondaj kuyusu ve yaptırdığı sulama düzeni olmuştur.

 • 304 m.den çıkardığı 20 Lt/sn debideki su ve 1,5 km.lik sulama düzeni ile 156 KVA jeneratör sistemi sayesinde köylüler sulu tarıma geçirilmiş, tarlalarının değeri artmış ve köylümüzün refah seviyesi yükseltilmiştir.

 

2005

 • 2005 12 şubat 2005 tarihinde "Vakıf Sağlık Koyu Projesi'nin" 1.nci kısmı olan "Anadolu Sağlık Merkezi'nin" tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 45.000 m2 kapalı alanı olan 209 yataklı hastanede; doktor ofisleri, eczane ve alışveriş merkezi bulunmaktadır. Vakıf Sağlık tesisi ABD John Hopkins’le tıbbi işbirliği halindedir.

 • 3 Mart 2005 tarihinde de "Anadolu Sağlık Merkezi'ne" bağlı olarak çalışmak üzere Bağdat caddesinde "Suadiye Tip Merkezi" açılmıştır.

 

2004

 • 2004 yılında Kayseri - Tomarza Pusatlı Köyü Fehmi Özilhan İlköğretim Okulu hizmete açılmıştır.

2002

 • 2002 yılında Kocaeli - Gebze İnönü İlköğretim Okulu ısı donatımı / teknik derslikleri yapımı
 • Kartal Suzan Yazıcı Acil Yardım Hastanesi restorasyonu yapılmıştır.

2001

 • 2001 yılında Kocaeli - Gebze İnönü İlköğretim Okulu açılmıştır.
 • 2001 yılında Aksaray Mustafa Yazıcı İlköğretim Okulu restorasyonu yapılmıştır.

2000

 • 2000 yılında Kocaeli - Gebze Sümeyya Hatun Hastanesi Diş Tedavi Bölümü’nün inşası, teçhiz ve tefrişi yaptırılmıştır.
 • İzmir - Bornova Türkan Özilhan Acil Yardım Travmoloji Hastanesi Poliklinikler Binası hizmete açılmıştır.

1998

 • 1998 yılında Adana - Yüreğir E-5 Yolu Üst Geçiti yaptırılmıştır.

1997

 • 1997 yılında Ankara - ODTÜ Kapalı Spor Salonu yaptırılmıştır.
 • Kocaeli Üniversitesi Aslanbey Kampusu'ne, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu'na, Aksaray İlköğretim Okulu’na ve Tomarza Öğrenci Yurdu'na bakim, araç ve gereçleri için yardım yapılmıştır.

1996

 • 1996 yılında Adana - Yüreğir Efes Pilsen İlköğretim Okulu açılmıştır.

 • Kartal Suzan Yazıcı Acil Yardım Hastanesi 50 yataklı ek binası ve 165m. üst geçiti hizmete açılmıştır.
 • ODTÜ Osman Yazıcı Kız Öğrenci Yurdu yaptırılmıştır.
 • Kayseri - Erciyes Üniversitesi Fehmi Özilhan Sivil Havacılık Yüksek Okulu tamamlanmıştır.

1995

 • 1995 yılında İzmir - Bornova Türkan Özilhan Acil Yardım Travmatoloji Hastanesi’nin inşası, teçhiz ve tefrişi yaptırılmıştır.
 • Kayseri - Tomarza H. Mahmut Özilhan Emniyet Amirliği binası ve lojmanı yaptırılmıştır.
 • İstanbul - İçerenköy PTT Hastanesi çevre ve bahçe düzenlemesi Kartal Suzan Yazıcı Acil Yardım Hastanesi’nin restorasyonu yapılmıştır.

1994

 • 1994 yılında Ankara - Kazan Efes Endüstri Meslek Lisesi ve Atölyeleri hizmete açılmıştır.

 • Kayseri Erciyes Üniversitesi’ne "TV Sistemi Eğitim Aracı" alınmıştır.

1993

 • 1993 yılında Kartal Suzan Yazıcı Acil Yardım Hastanesi’nin restorasyonu yapılmıştır.

1992

 • 1992 yılında 250 öğrenci kapasiteli Aksaray Nuri Yazıcı Kız Öğrenci Yurdu hizmete açılmıştır.

1990

 • 1990 yılında İstanbul - Kartal Suzan Yazıcı Acil Yardım Hastanesi yaptırılmıştır.

1986

 • 1986 yılında İstanbul - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 500 yataklı ek binası.

1984

 • 1984 yılında İstanbul - Kadıköy Sağlık - Eğitim Merkezi Diş Tedavi Bölümü, Afyon Lisesi, Kayseri Develi Orta Okulu, İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi'ne birer yabancı dil dersliği,

1981

 

 • Aksaray ilinde inşa edilmekte olan bir öğrenci yurdu,
 • Kızılay'a Seyyar Kan Verme Aracı ve Ambulans
 • Konya Yazma Eserler Kütüphanesine Mikro-Film ünitesi
 • İstanbul Beyazıt Özel Özürlüler Okulu Grup İşletme Laboratuarı
 • TUBİTAK'taki üstün yetenekli yoksul öğrencilere burs vermektir.

1979

 • Önce inanç, sonra azim ve alın teri ile bu ülkede kazanılanın bir kısmını, bunda payı olduğuna inandıkları bu yurdun insanları ve okumak isteyen gençleriyle paylaşmak üzere; 1979 yılında İstanbul’da "Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nı" kurdular.