Bu sitede bazı çerezler bulunmaktadır. Siteye göz atmak için devam edin.

  • Mezunlar kolları sıvadı.

Mezun olup iş hayatına atılmış bursiyerlerimiz, yeni bursiyer kardeşleri için kolları sıvadı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Nilgün Yazıcı’ nın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Bursiyer Buluşması’ nda Vakfımızın yapmış olduğu çalışmalar paylaşıldı.

Bu buluşmanın çıktısı olarak, çeşitli sektörlerde görev almış, iş hayatını deneyimlemiş, yol almış mezun bursiyerlerimiz, halen okuyan bursiyerlerimize deneyimlerini aktaracakları etkinliklerin yanında bire bir mentor olarak da rehberlik etmeye hazırlanıyorlar.

Anadolu Vakfı ailesinin bir üyesi olarak, katacakları değer için mutlu ve gururluyuz.