Bu sitede bazı çerezler bulunmaktadır. Siteye göz atmak için devam edin.

Mentorluk Programı

MENTORLUK PROGRAMI

 

Modern Çağın Bilgeliği

İdealin peşinde var gücümüzle koşarken gençlere çok yönlü destek vermek Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı olarak temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Bu alanda yaptığımız çalışmalarda da Anadolu Grubumuzun çok değerli yöneticileri ile birlikte, onların katkısı ile uygulamaya aldığımız ‘Mentorluk Programı’ 2018 yılında da artarak ve gelişerek sürdürülmüştür. Mentorluk çalışmalarında hem deneyimimiz, hem de niteliğimiz ile artık Türkiye’de seçkin bir noktaya ulaşmış bulunmaktayız.  Yüksek standartlarda gerçekleştirdiğimiz programımız gençlerimizin sadece kariyer geçiş süreçlerine destek olmakla kalmayıp, iş hayatına atılma dönemlerinde kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, farklılık ve farkındalıklarını geliştirmek, ülkemize, kendilerine ve geleceğe dair soru ve sorunlarına yönelik yöntem ve yanıt bulmalarını sağlamaktır.

Günümüzde gençlerin okul sıralarından iş hayatına geçişlerinde en sık karşılaştıkları sorunlar bireysel ve kariyer gelişimlerine yön vermek, deneyim, bilgi ve kaynak arayışlarında yalnız kalmalarıdır. İşte Mentorluk Programımızla hem eğitim gördükleri alana dair, hem kendilerini hem de gelişim alanlarını daha kolay belirleyebilmekte, hem de her konu ve koşulda danışabilecekleri üstün beceri ve deneyimlerle donanmış mentorlarından paha biçilemez bir destek bulma şansını yakalamaktadırlar.

Mentorlarımız Anadolu Grubu yöneticileri arasından gönüllülük esasına göre belirlenmektedir. Menteelerimiz ise bu bulunmaz fırsat için birbiriyle yarışan bursiyer gençlerimiz arasından Vakfımızın etkinliklerine en yoğun katılım ve ilgi gösteren gençler arasından seçilerek belirlenmektedir.

Programımız bir yıllık periyotlar halinde gerçekleştirilip bir ortak öğrenme süreci olarak sürdürülmektedir. Ortak öğrenme sürecinde sadece menteelerimiz mentorlarından değil, eş zamanlı olarak mentorlarımız da menteelerimizden beslenip günümüz gençleri, toplumun nabzı, yeni neslin gidişatı hakkında bilgi ve fikir sahibi olma fırsatını bulabilmektedirler. İş dünyasının yoğun baskı ve stresinden uzaklaşmanın, genç dimağlarla bir araya gelmenin hazzını ve onların dünyasında kalıcı bir iz bırakmanın mutluluğunu yakalayabilmektedirler.

İstanbul ili başta ve ağırlıklı olmak üzere, grup yöneticilerimizden gönüllü ve istekli mentorların bulunduğu diğer illerde de çalışmalarımız devam etmektedir..

Mentorluk sürecinde başlangıcında bu yana 554 mentor ve mentee yer almış olup, 7. Dönem Mentorluk süreci Nisan 2019’da düzenlenecek tanışma toplantıları ile başlayıp peşisıra ayda en az bir kez karşılıklı oturum ve buluşmalar şeklinde sürece yayılmıştır. Bir yıllık dönem sonunda her zaman olduğu gibi programımıza özel bir önem veren Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Tuncay Özilhan ve Başkan Vekilimiz Sayın Nilgün Yazıcı tarafından katılım belgelerinin takdim edileceği tören ile tamamlanacaktır.

 

MENTORLUK SİSTEMİNİN AMACI

 

Tarihin büyük ozanı Homeros ölümsüz eseri Odysseia’da bahseder Mentor’dan ilk defa… Ithaca Kralı Ulysses savaşa gitmektedir ve biricik oğlu, tahtının tek varisi Telemachus’u da en yakın dostu Mentor’a emanet eder. Yirmi yıl sürecek zorlu bir savaşın ardından kral ülkesine döndüğünde, oğlu artık toy bir çocuk değil, ülke yönetimini ele almaya hazır genç bir aslandır. Mentor kendisini en yetkin, en ideal ve en iyi şekilde eğitmiş ve yetiştirmiştir.

Homeros’un Mentor’u bugün artık mitolojik kökeninden çıkmış, iş dünyamızın yetkin, beceri ve donanımları ile öne çıkan, deneyim ve ileri görüş sahibi şirket yöneticileri olmuştur. Gençlerimiz ise her daim vardır ve ellerinden daha çok akıllarından ve kalplerinden tutacak bu bilgelere ihtiyaç duymaktadırlar.

Günümüzde bir mentor bir kurum içinde yer alan ve o kurum içinde farklı görevlerde çalışıp deneyim kazanmış olan, çalışanlarına şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan rehber ve yol gösterici kimse olarak tanımlanabilir.

Mentorluk bugün artık dünya genelinde şirketlerde, okullarda ve çeşitli kurumlarda çok yaygın olarak uygulanmaktadır. Mentorluk sisteminin kullanılmasındaki amaç insanın varolan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, çalışmalarında destek verebilmektir. Mentorluk kelimesinin anlamına dair bazı kaynaklarda usta-çırak ilişkisi şeklinde açıklamalar olsa da, aslında bu açıklama tam da mentor kelimesini karşılayamamaktadır. Zira, usta-çırak ilişkisinde bir yaptırım gücü bulunmakta, mentorluk ise tamamen gönüllülük üzerine gerçekleştirilebilmektedir. 

Mentor bir konu hakkında olası durumları ortaya koymak, başarıya ulaşmak için konu hakkında yapılacak ufak veya daha kapsamlı değişiklik önerilerini yeni yöntemler geliştirerek ve benimseyerek menteeye aktarmaktadır. 

Mentorlar, menteeler için bir rol model olarak destek sağlarlar. Sahip oldukları bilgi birikimini, deneyimlerini paylaşan mentorlar, gizlilik esasını göz önünde bulundurup ve mentorluğun ilişki odaklı bir süreç olduğunu hatırlarında tutmaktadırlar.

Son yıllarda, ‘bilgi yönetim hiyerarşisi’ diye bilinen ve zirvesi ‘bilgelik’ olan piramidi oluşturan alt katmanlara erişim o kadar kolaylaşmıştır ki bilmek için yılların tecrübesi gereksiz görünmeye başlanmıştır. Veriden bilgiye, bilgiden bilmeye ve bilmekten bilgeliğe uzanan yokuş sanki düz bir zeminde ifade edilir olmuştur. Dijital Devrim sayesinde gencecik insanlar eskiden büyüklerinden, amirlerinden, üstlerinden, binlerce sayfa kitaptan, yıllarca okullara, kurslara giderek öğrenebilecekleri şeylere birkaç tuş ile saniyeler içinde erişebilir hale gelmişlerdir. Hem de çok daha eğlenceli, istedikleri zaman ve yerde… Hem de çok daha detaylı biçimlerde… Hem de ve hatta videolarını izleyerek ve seslerini dinleyerek…

İşte günümüzdeki kabullerle ‘tersine mentorluk’ diye tanımlanabilecek bu süreci hem gencimizin hem de mentorlarımızın lehine çeviren bir program ile vakfımız öğretici, eğitici, gelişime açık, eğlenceli, özgün ve özel bir çalışma olarak sunmaktadır.

 

 

Motivasyon Odaklı Sosyal Etkinliklerimiz

Kökenini mitolojiden alan mentorluk Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı olarak Anadolu Grubu bünyesinde oluşturulan bir usta çırak sürecidir. Grubumuzun  saygın ve her biri kariyer basamaklarını  başarı ile tırmanmış çalışanları olan mentorlarımız bu süreçte en güçlü dayanağımız ve desteğimizdir. Yoğun çalışma tempoları arasında, profesyonel hayatlarında taşıdıkları onca sorumluluğun yanında Anadolu Vakfı bursiyerlerine zaman ayırarak gösterdikleri fedakarlık son derece somut ve verimli sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır.

Yurdumuzun geleceği olan başarılı bursiyer gençlerimizi akademik, mesleki ve kişisel gelişimleri için alanında yetkin ve tecrübeli bu mentorlarımıza emanet ediyoruz. Yıl boyunca öğrencilerimize dinlemeyi, anlamayı, bildiklerini yansıtmayı, değişik bakış açılarına açık olmayı, sorumluluk almayı, kendi hayat serüvenleri üzerinden öğreten; onların başarılarını takdir eden ve onlarla gurur duyan mentorlarımızla bursiyerlerimizi pek çok etkinliğin yanında bir de motivasyon odaklı sosyal etkinliklerde bir araya getiriyoruz. Her biri mesleklerinde önemli mevki ve makam sahibi mentorlarımızın keyifli ve eğlenceli taraflarının olduğunu bursiyerlerimiz bu etkinliklerde görme imkânı buluyorlar. Yıl içinde yapılan yoğun ve ciddi çalışmaların ardından tamamen farklı bir ortamda gençlerimizle bir araya gelen mentorlarımız yapılan tüm etkinliklerde bursiyerlerimizle birlikte çok eğlenceli vakit geçirerek iş hayatı dışında sosyal hayat becerilerinin de olduğunu  göstermiş, hayatın çalışmak dışında eğlenceli taraflarını paylaşmanın önemine de işaret etmiş oldular.

Akademik veya iş hayatında ünvanları ne olursa olsun, gündelik kıyafetleri içerisinde hayatı paylaşan bireyler olarak, bursiyerlerimizle neşeli ve doğa ile içiçe bir ortamda sadece mentorlarımız ve menteelerimiz arasındaki yakın arkadaşlığı pekiştirmekle kalmamış, aynı zamanda sorumluluk, ciddiyet ve resmiyet sahibi mentorlarımızın rengârenk iç dünyalarının da dışa yansımasını sağlamış bulunduk. Bu samimi ve dostane ortam Anadolu Vakfı olarak insanlar ve gönüller arasında kurduğumuz nice köprülerden sadece bir tanesidir.