Bu sitede kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Kabul ve devam etmek için kapata basınız.

ISTKA- 2014 Sosyal Girişimci Gençler

 

“Sosyal Girişimci Gençler”  “SOGENÇ”

Geçen son on yılda sosyal girişimler giderek daha fazla önem kazandılar ve yaygınlaştılar. Bunun başlıca nedeni ise sosyal girişimlerin, kâr amacı güden klasik girişim örneklerine ve girişimciliğe alternatif olarak, hem toplum açısından sosyal kazanım hem de maddi kazanç sağlayan ve kendi kendine yetebilen ve sürdürülebilir örnekler olmasıdır. Sosyal girişimcilik klasik girişimciliğe uygun olmayan bir dizi olası fırsat arasında en çok umut vaat eden yöntem ya da alternatiflerden biri olarak öne çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi ve sosyal paylaşım döneminin kazandırdığı araçların kullanımında başarılı olan sosyal girişimciler, sosyal değişimi baş döndürücü bir hızda ve oranda tetikleyebiliyor. Sosyal girişimler, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşmasını, çevrenin korunmasını, aynı zamanda toplumda insan hakları boyutunun genişletilmesini sağlayan kuvvetli bir tamamlayıcıyı ve büyüyen bir gücü temsil ediyor.

“Sosyal Girişimci Gençler – Sogenç” Projesi ile gençlerin bilgi, beceri, yapabilirlik ve farkındalıklarını artırarak toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olmaları; yoksulluk, engellilik, suça sürüklenme vb. nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılması hedeflenmektedir. Projenin hedef grubu sosyal girişimcilik potansiyeli olan gençlerdir. Türkiye genç ve dinamik nüfusu ile önümüzdeki dönem için demografik fırsat penceresi yakalamış bulunmaktır. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüksek olması ülkemize ekonomik ve sosyal kalkınma bakımından önemli fırsatlar sunmakla birlikte bu durum aynı zamanda tüm paydaşlara görev ve sorumluluklar da yüklemektedir. Türkiye’de niş bir çalışma konusu olarak sosyal girişimcilik proje çalışmaları ile kariyerleri konusunda nereden ve nasıl başlayacakları hakkında zihinsel karmaşa içinde olan ve kendi ayakları üzerinde durabilme noktasında çaresiz hissedebilen gençlerimizin sosyo-ekonomik hayata etkin katılımları için bilgi ve beceri geliştirme çalışmaları, özgüven kazandırma etkinlikleri, iş geliştirme olanaklarını bulabilecekleri faaliyetler, kariyer fırsatları gibi imkanların sağlanması mümkün olabilecektir.

Projenin amaçlarını

·         gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve sosyal girişimcilik alanında bilgi ve becerilerinin artırılması,

·         proaktif bakış açısının ve çözüm odaklı yaklaşımlarının artırılması,

·         sosyal girişimcilik çerçevesinde rehberlik, koçluk, danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin etkin olarak sağlanması,

·         sosyal girişimci olarak gençlerin ekonomik, profesyonel ve toplumsal yaşam katılmalarında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi,

·         sosyal girişimcilik kavramının yaygınlaştırılmasına ve kamuoyunda bu konudaki  farkındalığın artırılmasına katkıda bulunulması

şeklinde sıralanabilir.

Bu Proje İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı ”Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı” kapsamında 2014 - 2015 döneminde desteklenmiş olup 2016 yılı itibarı ile Anadolu Vakfı tarafından yürütülmektedir.

Proje kapsamında 2014 yılından itibaren gençlerde sosyo-kültürel gelişmeye yönelik farkındalık yaratma amaçlı seminerler düzenlenmekte, Anadolu Vakfı bünyesinde açılmış olan Sosyal İnovasyon Noktası’nda, bu konuda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile genç girişimcilere iş geliştirme, bilgi birikimi ve yeni bağlantılar kurma fırsatları sunulmaktadır. 2015 yılında düzenlenmiş olan teşvik amaçlı sosyal girişimcilik yarışmasının iki yılda bir dolayısı ile 2017 yılında da tekrarlanması planlanmaktadır. 2016 yılında bu amaçla yerel yönetimlere ve üniversitelere çağrı yapılmış ve olumlu cevap alınanlar ile seminer etkinlikleri yürütülmüştür.

Projenin Göstergeleri

·         Proje kapsamında gerçekleştirilen seminer  ve katılımcı sayıları

·         Proje yarışmasına yapılan başvuru sayısı

·         Süreci tamamlayan proje sayısı

·         Desteklenmiş projelerin güncel performansları

2016 Faaliyetleri:

·         Seminerler

Üniversiteler ve yerel yönetimler ile işbirliği yapılarak gençlere yönelik sosyal girişimcilik ile ilgili teorik düzeyde bilgilerin ve ardından örnek bir sosyal girişimcinin başarı hikayesine ilişkin deneyimlerini  paylaşıldığı eğitim seminerleri düzenlenmektir.

Seminer İçeriği

a.       İlk Oturum

·         Anadolu Vakfı ve Sosyal Girişimci Gençler Projesi Tanıtımı

·         Girişimcilik Nedir?

·         Girişimcilik Örnekleri

·         Sosyal Girişim Nedir?

·         Sosyal Girişim Ne İçin Çalışır?

·         Başarı Ölçütleri

·         Sosyal Girişimci Kimdir?

·         Sosyal Girişimcilerin Özellikleri

·         Sosyal Girişim-Ticari Girişim Farkı

·         Benzer Kavramlar Nelerdir?

·         Tarihçe

·         Dünyadan Örnekler

·         Türkiye’deki Modeller ve Örnekler

·         Destek Mekanizmaları-Ekosistem

 

b.      Başarı Hikayesi Oturumu: Türkiye’den başarılı bir sosyal girişimcinin konuk konuşmacı olarak kendi başarı hikayesini katılımcılarla paylaşması.

·         Kuruluş Hikayesi

·         Gerçekleştirdiği Faaliyetler

·         Sosyal Faydası & Sosyal Etkisi

·         Hedefler

 


Eğitim Semineri, Ataşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde Ataşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Çocuk Gelişimi’ ve ‘Yiyecek-İçecek’ bölümünde okuyan 110 kız öğrenciye yönelik gerçekleştirilmiştir.

İlk oturumda sosyal girişimcilik alanında eğitim alan öğrenciler, başarı hikayesi oturumunda Düşler Akademisi Proje Koordinatörü Alper Akça’dan projenin detaylarını dinlediler.

 


 

Eğitim Semineri, Sarıyer Belediyesi ile işbirliği içerisinde Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Coşkun'un açılış konuşmasından sonra başlayan seminerin ilk oturumda sosyal girişimcilik alanında eğitim alan 80 katılımcı, başarı hikayesi oturumunda ise Çevreci Etkinlikler Kurucusu Emrah Kurum'u ve Karanlıkta Diyalog - Türkiye Kurucu Ortağı Hakan Elbir'i dinlediler.


Eğitim Semineri, Doğuş Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ile işbirliği içerisinde Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. Tüm öğrencilere açılan seminerde, ilk oturumda sosyal girişimcilik eğitimi alan 134 öğrenci başarı hikayesi oturumda Chapputz markasının kurucusu Yasin Sert'i dinlediler.

 

Eğitim Semineri, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir. Başvuru sistemiyle seçilen 15 öğrenci eğitime katılmıştır. İlk oturumda sosyal girişimcilik hakkında bilgilendirilen öğrencilerle çevrelerindeki toplumsal sorunları belirleme ve çözüm fikri geliştirme üzerine grup çalışması da gerçekleştirilmiştir. Başarı hikayesi oturumda ise konuk konuşmacı olarak Fongogo kurucu ortağı Ali Tirkeş, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.


Startus Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü ile işbirliği içerisinde Medipol Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eğitim seminerinde ilk oturumda sosyal girişimcilik eğitimi alan 70 öğrenci, başarı hikayesi oturumda ise Ustamdan.com kurucularından Gökçe Gülcüler'i dinledi.

*Eğitim sonrası, 24 Mayıs 2016 tarihinde Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Muhsin BAYIK ve Startus Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü'nden öğrenciler Sosyal İnovasyon Noktası'nı ziyarete geldiler.


 

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen eğitim seminerinde ilk oturumda sosyal girişimcilik eğitimi alan 30 yükseklisans öğrencisi, başarı hikayesi oturumda ise Biopipe kurucusu Enes Kutluca’yı dinledi.


Piri Reis Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Kulübü ile işbirliği içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere 75 öğrenci katıldı. Sosyal Girişimcilik alanında verilen eğitimininden sonra, başarı hikayesi oturumunda Social MakerLab kurucusu Özge Özmen öğrencilerle bir araya geldi.


 

İstanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile işbirliği içerisinde düzenlenen seminere 30 öğrenci katıldı. Sosyal Girişimcilik alanında verilen eğitimininden sonra, başarı hikayesi oturumunda Askıda Ne Var kurucusu Oğuzhan Canım öğrencilerle bir araya geldi.

Seminerler Özet Tablo

·         8 eğitim semineri

·         544 katılımcı

·         9 başarı hikayesi

·         20 kurum/kuruluşla işbirliği

 

Anadolu Vakfı Bursiyerlerine Yönelik Eğitim Programı

7-8 Mayıs 2016 tarihlerinde Anadolu Vakfı bursiyerlerine yönelik Sosyal Girişimciliğe Giriş ve Sosyal Etki Analizi alanında eğitimler düzenlenmiştir. İlk gün; sosyal girişimcilik alanında eğitim alan bursiyerler, Gelecegini Ayarlama Enstitüsü kurucusu ve hikaye anlatıcısı Eda Bayraktar, Impact Hub İstanbul'un kurucularindan Semih Boyaci ve Anadolu Vakfı Sosyal Girişimci Gençler Proje Yarışması 2015 yılı finalistlerinden Burak Kartal ile biraraya geldi. Katılımcılar ikinci gün ise çevrelerindeki sosyal sorunlara sosyal etki odaklı çözümler üretmeye yönelik grup çalışmaları gerçekleştirdiler.

 

 

Sosyal Girişimciler için Etki Odaklı Proje Hazırlama Eğitimi

100’den fazla başvuru arasından seçilen 20 katılımcı ile 13-14 Haziran 2016 tarihlerinde Nişantaşı Abank Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcıların sosyal sorunlara çözümler üreterek etki odaklı projeler oluşturmaları sağlandı.

Sosyal İnovasyon Web Portalı - www.sogenc.org


 

Projenin tanıtımının yapıldığı, sosyal girişimcilik alanından haberlerin ve bilgi kaynaklarının paylaşıldığı ve içeriğinde sosyal girişimcilik alanında e-kütüphane de bulunduran proje web portalı www.sogenc.org  sosyal girişimciler ile iletişim kanalı işlevini görmeye devam etmektedir.

Web portalında forum alanları, sosyal girişimcilik yarışması için başvuru bölümü, proje tanıtım alanları, yayınlar bölümü, haberler, duyurular bölümü, sosyal girişim başarı hikayeleri, ilgili ağlara ya da web sitelerine erişim bölümü, iletişim, interaktif alanlar vb. gibi kısımlar bulunmaktadır. Proje kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek sosyal girişimcilik yarışması için başvurular da portal üzerinden alınacaktır.

 

Bu portal aracılığıyla 2016 yılında yaklaşık 3000 kullanıcıya ulaşılmıştır.