Bu sitede bazı çerezler bulunmaktadır. Siteye göz atmak için devam edin.

Eğitim ve Seminerler

DENEYİM PAYLAŞIM GÜNLERİ

Günümüzde gençlerin en sık yaptığı şeylerden biri ne olabilir diye düşününce yanıtın ‘paylaşmak’ olduğunu görebilirsiniz. Biz de konusunda uzman kişilerin tecrübe ve bilgi aktarımlarını,  gençlerinin dilinden söyleşi şeklinde gerçekleştiriyor, yaşamdan iyi kötü örneklerle, bazen eğlenerek bazen düşüncelere dalarak gençlerle paylaşmalarına aracı oluyoruz. Yaşayarak öğrenmiş kişilerin akademik bilgilerle de zenginleşmiş deneyimlerine gençlerin gösterdiği ilgi, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

Şimdiye değin hukuk, insan kaynakları, finans, iletişim, tıp, mühendislik vb alanlarda deneyim paylaşım günleri düzenledik ve gönüllü konuşmacıların bursiyerlerimizle tecrübe ve birikimlerini aktarmalarına aracılık ettik. 

Gençler odaklı çalışmalara önem veren vakfımız, gençlerin mesleki, sosyal ve kişisel yetkinliklerinin gelişmesi amaçlı, ilgi ve merak uyandıracak, araştırmalara sevk edecek söyleşiler ile ‘deneyim paylaşımını’ sağlamaya devam edecektir...

TIP BURSİYERLERİ İLE BULUŞMA

Hayattaki en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır. Tıp dünyasına alanında başarılı bireyler yetiştirmek amaçlı bursiyerimizin kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunmak, onları geleceğe hazırlamak üzere oryantasyon çalışmaları düzenliyoruz. Tıp ve Sağlık Hizmetleri öğrencisi bursiyerlerimizi 1 Kasım tarihinde hastanemiz olan Anadolu Sağlık Merkezi’ne günlük oryantasyon için götürdük ve merak ettikleri soruların yanıtlarını uzmanlardan almalarını sağladık.

Tıbbi Hizmetler Direktörü Prof. Dr. Nazmi Yalçın İlker’in bursiyerlerimizi kucaklar içerikteki açılış konuşması ile başlayan günlük çalışmamız, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Nadir Tosyalı’nın Hasta Odaklı Bakım konusundaki bilgilendirme semineri ve Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı Uzm. Dr. Hişam Alahdab’ın sunduğu Hasta Güvenliği ve Kalite semineri ile devam etti. Alanında uzman doktorlarımız ile yedikleri öğlen yemeği bursiyerlerimize akıllarında kalan soru ve taleplerini dile getirme fırsatı veren samimi bir ortamda gerçekleşti. Ardından devam eden hastane turu tüm birimlerin tanıtılması, sektörel bilgi, yurt dışında aynı konularda neler yapıldığına kadar varan kapsamlı bilgilendirme, gençlerin hangi alanda ihtisas yapmak isteyeceklerine dair bir önemli bir adım oldu.

 

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

İyi Bir Öykünün İlk Bölümünü Herkes Yazabilir…

İyi Bir Öykünün İkinci Bölümünü Sadece Ustalar Yazabilir…

İyi Bir Öykünün Son Bölümü, Henüz Yazılmadı!

Anadolu Vakfı şimdi de Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile bursiyerleri için eğitimlerine bir yenisini ekledi!

Kağıt, kalem ve sözcüklerle örülü yelkenimizi açıp yola çıktık! Rüzgârımız yaratıcılığımız, tek sınırımız hayalgücümüz!

Herkesin çok konuştuğu, az okuduğu ve neredeyse hiç yazmadığı bir dünyada kelimelerin sihri ile buluşmak için!

Batı ülkelerinde ve son yıllarda ülkemizde de artan bir ilgi ile karşılanan ve uygulamalı bir seminer dizisi olarak tasarlanmış olan Yaratıcı Yazarlık Eğitimi’nde kurmaca edebiyat yapıtlarının (öykü ve roman) nasıl üretildiği konusunda bilgiler aktarılıp; hikâyenin unsurları, kurmaca metinde zamanın kullanımı, mekânın işlevi, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması, klasik ve modernist anlatım biçimleri, edebi türler, dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular yetkin örnekler üzerinde tartışılıp, katılımcı bursiyerimizin tek bir kelimeden yola çıkarak cümlelere, oradan da bir metin bütününe varmaları, bu çalışmaların sanat ve dil perspektifinde incelenip değerlendirilmesi sağlanıp, edebiyatın diğer türleri olan şiir, tiyatro oyunu, senaryo gibi alanlarda da çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu yöntemlerin yanı sıra, edebiyatın felsefe ve insan yaratıcılığı ile ilişkisi irdelenmiş, ilhamın kaynakları araştırılmıştır.

Katılımcı bursiyerimiz, kendi kurmaca metinlerini yazarken yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmeleri için yol gösterici ve içgörü kazanmalarına yardımcı olacak bir eğitim almışlardır. Atölye süresince katılımcılar yazdıkları denemeleri, öyküleri tartışmış, yazma tekniğini etkileşimli bir eleştiri ortamında geliştirmişlerdir. Doğru Türkçe kullanımı, duygu ve düşüncelerin sözcükler ile aktarımı, kendilerine ve çevrelerine yönelik farkındalık ve özgüven kursun temel amaçlarından olmuştur. Yaratıcılık potansiyellerinin farkına varacak olan katılımcılar yaşamın her alanında bu yaratıcılıklarını kullanmanın pratiğini de yapma olanağı bulmuşladır.

Kelimelerin sihrini, düşüncenin sonsuzluğunda kaybolmadan yoğurmayı öğrenen gençlerimiz hayat boyu faydasını görecekleri bir atölyeyi başarı ile tamamlamışladır.

Haftada iki oturum üzerinden toplam otuz iki gün ve doksan altı saat sürdürmüş olduğumuz atölye çalışmalarımız sonunda gençlerimiz sadece sözcük ve kavram ilişkisini geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda dergi/kitap çalışmaları ile de emeklerini kalıcı bir edebiyat ürünü olarak ortaya koyma çabasında olmuşlardır. 

Atölyemizin artan bir ilgi ile karşılaşmış olması nedeniyle 2017 yılında da yeni bursiyerlerimizle çalışmalarımız devam edecektir.