Bu sitede bazı çerezler bulunmaktadır. Siteye göz atmak için devam edin.

Değerli Öğretmenim

“Orda bir köy var uzakta,

O köy bizim köyümüzdür…” diye başlar Anadolumuzun en önemli halk ozanlarından birinin, Ahmet Kutsi Tecer’in ezgileri… Biz de en uzaktaki okula, en uzaktaki öğretmene ve en uzaktaki öğrenciye ulaşabilmek hayali ile yollara düştük bundan üç yıl önce. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik ve tam 550.000 km üzerinde yol gittik…

Öğretmenlik, belli alanlardaki bilgi ve tecrübeyi, genç nesillere aktarma sanatının ötesindedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zekasını açan, ufkunu geliştiren ve onların ruhuna ışık tutan bir kişi olduğu kadar, içinde yaşadığı toplumu da aydınlatma ve ileriye taşıma görevine sahiptirler.


Eğitim meselesi, bizde de diğer gelişmiş toplumlarda olduğu gibi çok öncelikli bir konudur. Toplumlarda belli görevleri icra eden, ekonomistler, doktorlar, avukatlar, şairler, yazarlar, hakimler, bilim adamları, politikacılar ve daha nice meslek sahibi kişiler, ailelerinin yanı sıra öğretmenlerin emeği ve gayretiyle yetişmektedirler. Unutulmamalıdır ki, kendi alanlarında başarıyı yakalamış kişilerin kendi çabalarının yanı sıra, onları yetiştiren öğretmenlerinin  büyük payı ve emeği vardır.

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı olarak bizler de çok hassas bir hazırlık aşamasının ardından 2014 yılında ülkemiz öğretmenlerini kucaklayıp kapsayan ‘Değerli Öğretmenim Projesi’ ile meselemiz olan eğitime değer katmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa’dan Trabzon’a, Ordu’dan Çorum’a, Harran’dan Bulanık’a, Osmancık’tan Salihli’ye kadar uzanan çok geniş bir sahada projemizin başlangıcından bu yana toplamda 4 semineri, 22.000 rakamına yakın sayıda öğretmenimize ulaştırdık, 299 tam gün eğitim yapmış olduk. Bu rakamın çok üzerinde öğretmenimize de proje yarışmaları, uygulamaları ve sosyal etkinlikler ile eriştik.

Sosyal Girişimcilik konusunu odağına alan projemiz öğretmenlerimizin zihninde ve yüreğinde pek çok pencere açarken, bizler de onların fikir ve enerjileri ile güçleniyoruz. Tarihin süzgecinden geçip gelen Maria Montessorilerden, Hüseyin Hüsnü Tekışıklara, Osman Hamdi Beylerden, Jean Monetlere değin sosyal girişimci öğretmenlere bugün bu çalışmamız ile ülkemizin dört bir yanında yeni filizler katılmaktadır. Yurdun en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her tarafta serpilmiş bu tohumlar ‘Parklarda Kütüphaneler’ kuran öğretmenlerimizle, ‘Atık Malzemelerden Oyuncaklar Üreten’ öğretmenlerimizle, ‘Yap Donat’ diyerek kaynak bulup okullarını geliştirip güzelleştiren öğretmenlerimizle, ‘Dede Torun Toprağa Dokun’ diyerek çevre bilinci oluşturan öğretmenlerimizle, ‘Kadına Şiddete ve Çocuk gelinlere Hayır’ diye haykırarak toplumda bir algı oluşturmaya çalışan öğretmenlerimizle hayat bulmaktadır. Bir fikir dünyayı değiştirir inancıyla…

Projemiz, kutsal bir meslek olan öğretmenliği icra etmenin yanında toplumsal hizmet ve çalışmaları yapmaları üzere; ilham, farkındalık ve farklı bakış açısı kazandırmaya yönelik ilk etap eğitimlerimiz ile ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik teknik bilgiler kazanabilecekleri eğitimlerle örülüdür.

Gerçek bir gönül seferberliği kimliği kazanmış olan bu gurur verici proje ile ülkemizin en ücra köşelerindeki öğretmen, öğrenci, veli ve eğitim gönüllüleri Vakfımızı bir umut ışığı olarak görmekte, sevgi ve saygı ile kucaklamaktadır. “Ne kadar uzağa gidersek o kadar yakınlık görüyoruz,” gerçeği de bizlere umut veriyor… Değerli Öğretmenim Projesi, Anadolumuzda bir eğitim ve umut öyküsü yazmayı sürdürüyor.

 

DEĞERLİ ÖĞRETMENİM PROJESİ

PROJENİN AMACI:

Ülkemizin fedakâr öğretmenlerinin araştıran, sorgulayan, sadece eğitim alanında değil tüm toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretme noktasında varlık gösteren, özgüvene ve özkaynak bilincine sahip, mesleki yeterliliğini geliştirmeye açık, kişisel gelişimin sürekliliğine inanan, milli ve manevi değerlerin yanında evrensel değerleri de dikkate alan kimliklerine katkı sağlamaktır.

PROJENİN HEDEFLERİ

 • Sosyal girişimcilik alanında öğretmenlerimizin temel eğitmenlik ve koçluk becerilerinin geliştirilmesi yanısıra bu alanda yeni öğretmenlerin de yetişmesinde destek olunması
 • Öğretmenlerimizin proje sayesinde edindiği sosyal girişimcilik alanındaki bilgi ve becerilerini iller genelinde diğer öğretmenlere aktarmaları ve böylece ülke geneline yayılmasının sağlanması
 • Öğretmenlerimizin yazdıkları ve yönettikleri projeler üzerinden temas ettikleri sosyal sorunlara ve toplumsal ihtiyaca yönelik sürdürülebilir çözümler ortaya koyma ve bu amaçla çalışmalar yapabilme yetkinliklerinin geliştirilmesi
 • Öğrencileri için rol model durumundaki öğretmenlerimizin kendi vizyonları doğrultusunda öğrencilerinde sosyal girişimcilik üzerinden bir fark ve farkındalık yaratmalarını ve öğrenci-öğretmen işbirliğinin arttırılmasının sağlanması,
 • Öğretmenlerimizin proje hazırlama ve proje yönetme konusunda bilgilerini artırarak kendi kurumlarında proje üretme konusunda farkındalık oluşturulması. Ayrıca Proje yazma ve yürütme kapasitelerine katkıda bulunarak, kendi kurum ve bölgelerine bu çalışmaları yansıtmaları ve uygulamaları, bu vesileyle ülke ekonomisine katkı sağlamaları konularında yeterliliklerinin geliştirilmesi.

HEDEF KİTLE

Projenin katılımcı hedef kitlesi;

 • Öğretmenler,
 • Eğitim yöneticileri,
 • Lise öğrencileri

olarak görünmekle birlikte yaratılan bilgi birikimi, toplumsal sorunların çözümüne yönelik proje uygulamaları ile dolaylı olarak ilk ve ortaokul öğrencileri, veliler, yakın çevre ve tüm ülke bu çalışmaların sonuçlarından olumlu yönde etkilenmektedirler. Projemize, eğitim alanında çalışmamalarına rağmen üretilen proje sayısının ve başarısının artırılması, toplumsal faydanın yaygınlaştırılması amacı ile proje çalışmalarının yapıldığı il ve/veya ilçedeki konuyla uzaktan ya da yakından bağlantılı diğer kamu kurum ve kuruluşları (belediye, sağlık müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, gençlik ve spor müdürlüğü vb.) temsilcilerinden de katılım gerçekleştirilmektedir.

Eğitim konusunun toplumsal yaşantının merkezinde yer almasından kaynaklanan bu yaklaşım, projelerin çok daha etkin ve yaygın bir şekilde uygulanabilmesini ve projelerin nihai faydalanıcılarının çok daha geniş bir çerçevede yer bulabilmelerini mümkün kılmaktadır.

PROJE İÇERİĞİ

Projemiz iki ana aşamadan oluşmaktadır;

1. Aşama: Projenin birinci aşamasında başvuru yapan il ve ilçelerde öğretmenlerin ve/veya öğrencilerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Öğretmenlerimiz için eğitimlerimiz üç temel seviyede gerçekleştirilmektedir. Birinci seviyede ‘Sosyal Girişimcilik’ konusu liderlik, etkili iletişim teknikleri ve eğitimde iyi örnekler alt başlıklarıyla verilmektedir. Bu noktada öğretmenlerimiz “neden toplumsal hizmet yapmalıyım,” sorusuna yanıt bulmaktadırlar. Dolayısı ile bir temel motivasyon yaratmak hedeflenmektedir. İkinci seviye ise ‘İleri Düzey Sosyal Girişimcilik’ konusu verilmektedir. Sosyal Girişimciliğin ülkemiz ve dünyadaki uygulamalarından detaylar, yasal çerçeve ve temel teknik detayların verildiği bu eğitimde hedef öğretmenlerimizin “toplum hizmeti olarak ne yapmalıyım,” sorusuna yanıt bulmalarıdır. Son olarak üçüncü eğitimimiz ‘PCM Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’dir. Proje yazımından proje yönetmeye, hibe programları başvurularından ulusal ve uluslararası proje geliştirme konularına kadar teknik bilgilerin ve örnek uygulama olanağının verildiği bu eğitimlerimizde öğretmenlerimizin “toplum hizmetini nasıl yaparım,” sorularına kapsamlı yanıt verebilmek hedeflenmektedir. Bu üçlü eğitim modeli ile önce motivasyon sağlayıp, ardından istekli ve gönüllü olanlarla teknik detay ve beceri çalışmaları yapmak hedeflenmektedir.

Öğrencilere yönelik eğitimlerimiz ise tek kademe üzerinden olup ‘Sosyal Girişimcilik’ konusu ekseninde toplumsal sorunlara yönelik bir bilinç geliştirmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu maksatla kendilerine farklı bakış açıları geliştirmeleri, farkındalık kazanmaları, proje hazırlama ve sunum yapmaları konularında bilgiler verilmekte, proje geliştirmeleri konusunda teşvik edilmeleri hedeflenmektedir.

2. Aşama: Projenin ikinci aşamasında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan protokol ve varılan mutabakat üzerinden öğretmen ve öğrencilere yönelik o eğitim/öğretim yılında eğitim alanı öncelikli olmak üzere, çevre, dezavantajlı grupların entegrasyonu, tarım, endüstri, mesleki gelişim, ekonomik gelişim, kadın, çocuk vb. konularda hazırlayacakları projelerinin derecelendirildiği bir proje yarışması düzenlenmektedir.

Projenin ikinci aşaması olan yarışmanın düzenlenmesi durumunda, başvuran projelerin değerlendirilmesi Vakfın görevlendirdiği, alanında yetkin ve bağımsız bir komite tarafından yapılmaktadır. Uygulanabilir bulunan başarılı projelerin hayata geçirilmesinde Vakfımız veya Vakfımızın bulacağı kaynaklar da destek sağlayabilmektedir.  Sürecin tüm aşamaları ilgili İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yürütülmekte ve kendilerinden paydaş olarak ve olanakları ölçüsünde organizasyonel, ekonomik ve uzman desteği sağlanmaktadır..

DEĞERLİ ÖĞRETMENİM PROJESİ BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

Projenin uygulanması ile elde edilmesi hedeflenen ölçütler:

1.Çıktılar 

Proje Yönetimi Eğitimleri Ön Test-Son Test Ölçme Değerlendirmeleri

Eğitim seanslarının başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşlukları, bilgi, beceri ve farkındalık bakımından olumlu değişimlerini ölçmek amacıyla on üç sorudan oluşan bir ön test, bitiminde ise yine aynı on üç soruluk test, son test olarak uygulanmaktadır. Böylelikle eğitimlerden elde edinilen kazanımlar net veriler olarak belirlenebilmektedir.

Ayrıca takip edilen göstergeler:

a.     Yapılan eğitimlerin sayısı,

b.    Eğitimlere katılan öğretmen ve eğitim yöneticisi sayısı,

c.     Yarışmalara başvuran/hazırlanan proje sayısı ve konulara göre dağılımı.

2. Sonuçlar

Projeye katılanların edindikleri ve öğrendikleri yaklaşım ve yöntemleri içselleştirmeleri, bilgi, beceri ve performans değişimi ile bir davranış haline getirmeleri, uygulama yoğunluğuna göre kısa vadede 1-3 yıllık süre olarak öngörülmektedir. Süreç içerisinde de sosyal girişimciliğin gereği olarak yenilikçi, sürdürülebilir ve gerçekleştirilebilir çözümler ortaya koyan proje önerilerinin ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan başarı öykülerinin teşvik ve takdir edilmesi alınan ölçülebilir, somut ve olumlu sonuçların hızla artmasında önemli rol oynamaktadır.

Sonuçların kapsamı:

a.     Öğretmenlerin sosyal girişimcilik alanında bilgi, beceri, donanım ve farkındalıklarındaki artış,

b.    Eğitimde sosyal girişimcilik uygulamalarında sağlanan yaygınlık,

c.     Eğitim yöneticileri ve öğretmenler tarafından geliştirilecek sosyal girişimcilik proje uygulamalarında artış,

d.    Eğitim alanında sosyal girişimcilik kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir yöntemlerin geliştirilmesi.

Yukarıda sayılan maddeler bağlamında sözkonusu illerde;

-          yıllar içinde ulusal ve uluslararası hibe çağrılarına yapılan başvuruların ve alınan hibelerin sayısındaki ve miktarlarındaki gelişme ile,

-          ulusal ve uluslararası yarışmalarda alınan dereceler bir gösterge olarak takip edilmektedir.

DEĞERLİ ÖĞRETMENİM PROJESİ / YARIŞMALAR

“SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖĞRETMENLER” PROJE YARIŞMASI

Değerli Öğretmenim Projesi eğitimlerinin belli sayıda öğretmen ve idareciye verilmesinin ardından; ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü ile karşılıklı mutabakata varılması halinde, öğretmenlere yönelik teşvik amaçlı bir sosyal girişimcilik proje yarışması düzenlenmektedir. Sosyal Girişimcilik temalı yarışma ile öğretmen ve okul yöneticilerinin, sosyal girişimcilik konusunda daha aktif rol oynamalarını sağlamak, bölgelerinde değişim önderleri olmalarına katkıda bulunmak ve bu değişimi sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgi ve metodolojileri onlara sunarak, öğretmenlerin eğitim alanında birer sosyal girişimci ve proje tabanlı düşünen bireyler olmaları ve öğrencilere bunu aktarmaları hedeflenmektedir.

Toplumun gelişim ve değişimini sağlayan öğretmenlerin sosyal olarak daha girişimci olmaları ve öğrencilerine ve ailelerine sosyal girişimcilik ruhunu aşılayan birer lider olmaları mümkündür.  Çevresindeki sorunlara karşı duyarlı, sorgulayan, çözüm üreten ve topluma bu konularda liderlik

edecek meslek grubu olan öğretmenler öte yandan da mesleki yorgunluk ve stres, sosyo-kültürel değişimini ve zamanı etkin yönetememe gibi sorunlarla baş etmeye çalışmaktadırlar. Sosyal olarak çevresindeki hatta mesleki olarak kendi sorunlarına yeteri kadar çözüm odaklı tepki veremeyen öğretmenlerimizin sosyal olarak girişimci, proje tabanlı ve çözüm odaklı düşünebilen nesiller yetiştirmeleri kolay olmamaktadır.

Bu proje ile öğretmenlerin örgün eğitim sistemi dışına çıkarak, yaygın ve sargın yöntemleri de kullanarak, sosyal girişimcilik temalı projeler üretebilmesi mümkün olabilmektedir.

 “Sosyal Girişimci Öğretmenler” Proje Yarışması - ORDU

2016 yılında Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Ordu ilindeki öğretmenlerin yakın çevresinde eğitim öğretim alanında gördüğü eksiklikleri tamamlayacak, var olan hizmeti ve işleyişi iyileştirmeye yönelik tasarladıkları proje fikirleri ile katılabilecekleri bir yarışma düzenlenmiştir. İl ve ilçelerden projelerin katıldığı yarışma sonucunda dereceye giren ilk üç proje 22 Kasım 2016 tarihinde Ordu İl Milli Eğitimi ile işbirliği içerisinde ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Anadolu Vakfı yöneticileri ve diğer davetlilerin katılımı ile düzenlenen Ödül Töreninde ödüllendirilmiş olup, ayrıca birinci gelen projenin uygulanması Anadolu Vakfı’nın maddi desteği ile gerçekleştirilmektedir. 

Dereceye giren projeler:

1-    Kurduk Çarşıyı, Öğrendik Herşeyi 

Metin Savaş Güleç / Hacıosmanlı Özel Eğitim İş Uygulama Okulu

2-    Çevreci Kahramanlar

Ayşegül Kıncıoğlu Ürkmez, Semra Altun / Bayramca Anaokulu

3-    Dokunarak Öğreniyorum

Murat Güneş, Mahmut Işgın / Şehit Cemal Mutlu İlkokulu

2015 yılında Samsun İlinde Düzenlenen Bölgesel “Sosyal Girişimci Öğretmenler” Proje yarışmasında dereceye giren 6 Proje 2016 yılı içinde Anadolu Vakfı desteği ile uygulamaya alınmıştır. Yarışmaya Türkiye´nin 22 ilinden 475 proje başvurmuştur.

 

“Sosyal Girişimci Öğretmenler” Proje Yarışması - SAMSUN

Proje uzmanları tarafından değerlendiren projeler arasından üç tanesi Anadolu Vakfı tarafından hibe verilerek, desteklemeye hak kazanmıştır. Proje ödül töreni Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleşmiştir. Açıklanan ödül töreni sonrası Artvin Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmeni Gülten Önal ‘Kendin Yap Kendin Oyna’ adlı projesi ile derece almış ve projeye Anadolu Grubumuzdan ISUZU sponsor olmuştur. Dereceye giren digger proje ‘Küçüğüm Ama Biliyorum’ yine ISUZU tarafından sponsorluk desteği almıştır. Derece alan digger proje olan ‘Parklarda Kütüphane Okumak Şahane’ isimli proje ise ABANK tarafından sponsorluk desteği almıştır.

KENDİN YAP, KENDİN OYNA (ARTVİN)

Bölgesel bazda düzenlenen ‘Sosyal Girişimci Öğretmenler” Proje Yarışması’nda derece alan diger bir proje ise, Artvin Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmeni Gülten Önal’ın koordinatörlüğünü üstlendiği ‘Kendin Yap, Kendin Oyna” isimli projesi olmuştur. Projeyi uygulama konusuna destek vermek amacıyla 23 Nisan 2016 tarihinde gönüllü on Isuzu çalışanının katılımıyla Artvin’de gerçekleştirilmiştir.

Zübeyde Hanım Anaokulu Yıldızlar Sınıfı Öğretmeni Gülten ÖNAL’ın hazırlamış olduğu projenin sunumu ve sergi açılışı Artvin ilimizde yapılmıştır. Programa Vali Yardımcısı Önder COŞĞUN, Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ, şube müdürleri, okul müdürleri ve veliler de katılmıştır. Serginin açılışını Vali Yardımcımız ve Milli Eğitim Müdürümüz birlikte yapmıştır. Bu proje ile tükettiğimiz malzemeleri artık materyal olarak kullanan, düşünen, üreten, oynayan ve oynatan bireyler yetiştirmek için kendi oyuncaklarını kendilerinin yapması amaçlanmıştır. Son yıllarda tüketen toplumlardaki nesillerin yaşantısındaki doyumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla çöp olarak nitelendirdikleri malzemeleri kullanarak oyuncaklar ortaya çıkarmak isteğiyle projeye başlanmıştır. Öncelikle proje hakkında veli bilgilendirme toplantısı yapılarak çocuklarda ve ailelerde artık materyal bilincine dikkat çekilmiştir. Haftanın belirli günlerinde artık materyalleri kullanarak kendilerine özgü ürünler (oyuncaklar) ortaya çıkarmalarına imkân tanınmıştır. Yapılan bu oyuncaklarla tüm çocukların oyunlar oynamaları sağlanmıştır. Haftada bir gün ‘Oyuncaksız Oyun’ günü olarak belirlenmiştir. Sınıftaki oyuncaklar kaldırılıp; sadece artık materyaller ile oynayarak nesneleri alışılmışın dışında kullanarak sosyal, duygusal, dil, bilişsel gelişimine çok yönlü katkıda bulunulmuştur. Çocukların hayal dünyalarını yansıtan ve somut olarak ellerine almalarını sağlayan ‘Hayalimdeki Oyuncak’ alt başlığı ile çocuklardan hayallerindeki oyuncakların resmini çizmeleri istenmiştir. Bu çizilen resimler dolgu oyuncaklar ve kuklalar haline getirilerek somutlaştırılmıştır. Projenin sonunda kendi çizdikleri oyuncaklar çocuklara hediye edilmiştir. 20 anaokulu öğrencisi ile  Gönüllü Isuzu çalışanları artık materyallerden oyuncaklar ve defterler yapılmış, oyunlar oynayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda keyifli ve eğlenceli bir gün geçirilmiştir.

KÜÇÜĞÜM AMA BİLİYORUM (SAMSUN/BAFRA)

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından öğretmenlerin yenilikçi fikirlerini projelendirme fırsatı bularak, projelerini eğitim sistemine kazandırmaları ve genelde iyi uygulama modelleri geliştirilmesinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen “Sosyal girişimci Öğretmenler” Proje Yarışması’nda dereceye giren, Bafra Fatma Aliye Anaokulu Anaokulu öğretmeni  Öznur Altuntaş‘ın koordinatörlüğünü üstlendiği ‘Küçüğüm ama Biliyorum” projesinin uygulamaya alınmasını desteklemek amacıyla 15 Kasım 2016 tarihinde gönüllü 4 Isuzu çalışanının katılımıyla Samsun’un Bafra ilçesine gidilmiştir.

Trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızın trafik kurallarına uyma konusunda bilinçli hale getirilmesi ve çocukların eğlendirilerek trafik bilincinin oluşmasının amaçlandığı projede anaokulun 3, 4, ve 5 yaş grubu öğrencileri “Ali ile Ayşe Trafikte” isimli tiyatro oyunlarını sergilemiş, trafik temalı gösteriler gerçekleştirmiş ve şiirler okumuşlardır. Çocukların gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerle keyifli ve eğlenceli bir gün geçirilmiştir.

 

PARKLARDA KÜTÜPHANE, OKUMAK ŞAHANE (SAMSUN/BAFRA)

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ve ABank işbirliğinde hayata geçirilen ve ülkemizde okuma alışkanlığının geliştirilmesi ile kitap paylaşımının özendirilmesi gibi son derece önemli bir sosyal fayda hedefine sahip ‘Parklarda Kütüphane, Okumak Şahane’ projesinin açılış töreni Bafra halkının yoğun ilgisiyle gerçekleştirilmiştir.

‘Sosyal Girişimci Öğretmen Proje Yarışması’nda derece alan Atatürk Ortaokulu öğretmenlerinin ‘Parklarda Kütüphane, Okumak Şahane Projesi’ Anadolu Grubumuzdan ABank tarafından sponsorluk desteği kazanmıştır.

Odaklı bankacılık vizyonuyla tanınan ABank ve ülkemizde eğitimin en önde gelen destekçisi Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın; Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bafra Belediyesi ve Bafra Atatürk Ortaokulu desteğiyle hayata geçirdiği, ‘Parklarda Kütüphane, Okumak Şahane Projesi’nin tanıtım toplantısı ve açılış töreni; projenin on parkından birisi olan Ali Kale Tesisleri’nde gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında, Bafra’nın en önemli on parkına açık hava kitaplıkları kurulmuş ve bu kitaplıkların içleri A Bank ve yerel yönetimin desteği ile temel edebiyat eserleriyle donatılmıştır. Kitaplık ve kitapların genel bakımının ise, projenin koordinasyonunu yapan Atatürk Ortaokulu tarafından sağlanacaktır.

Bafra Kaymakamı Halis Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, ABank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mete Hakan Güner, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başer, Atatürk Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışa, Bafra halkı ve basın mensupları yoğun ilgi göstermiştir. Açılışa ayrıca, Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı da katıldı. 

Kaymakamımız Sayın Halis Arslan konuşmasında; “Bafra’da projenin rekortmeni olan Atatürk ortaokulunun kahramanları aramızdadır. Düşünen, üreten ve lider öğretmen projesinin bir hasadını yapıyoruz. O gün ektik bugün ise biçiyoruz. Şunu gördük ki bu proje ilk defa Bafra’da çıktı, Samsun’umuzda da yaygınlaşacak. Burada bir gerçek var, o gerçek de bu anlamlı projelerin desteklenmesidir. Destekleyen Anadolu Vakfı’na, ABank yöneticilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, okuyan, okuduğunu anlayan, yorumlayan, kültürlü, eğitilmiş hale getirmek Türk milletinin de hedefidir. İşte bu hedefler doğrultusunda yetiştireceğimiz gençlerle uluslararası her yarışta mutlaka galip geleceğiz. Bu kütüphanelerle kitaplar halkımızın ayağına kadar götürülmüştür. Bu parka gelen bütün insanlar faydalanacaktır,” demiştir.  

A Bank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mete Hakan Güner ise şunları söylemiştir; “Öncelikle, ilk planda Bafra’nın on parkını kapsayan bu projede yola birlikte çıktığımız tüm kurumlara, yöneticileri huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Ama öyle iki insan var ki; onlara özellikle şükran borçluyuz. Bafra Atatürk Ortaokulu’nun iki güzide öğretmeni, Zeynep Demirkol ve Özlem Aydoğan bu projenin yaratıcılarıdırlar. Huzurlarınızda kendilerine, şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bu projenin belki de genişletilip, ülke geneline yayılmasına onlar vesile olacaklar. ABank olarak, Anadolu Grubu’nun bir başka parçası ve pek çok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçmesine ön ayak olan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın her fırsatta yanında olmaktan kıvanç duyuyoruz. Bizleri bu projeyi hayata geçirmeye yönelten, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) okuma alışkanlığıyla ilgili bazı raporlarında ortaya çıkan sonuçlar oldu. Yapılan araştırmalar ve raporlar, ülkemizin kitap okumada dünya ülkeleri arasında ne yazık ki alt sıralarda yer aldığını gösteriyor.”

Konuşmaların ardından protokol tarafından Ali Kale Turistlik Tesisleri’ne kurulan kütüphanenin açılışı yapılmış, binlerce kitaplı on park kütüphanesi halkımızın hizmetine sunulmuştur.

RAKAMLARLA “DEĞERLİ ÖĞRETMENİM” PROJESİ

Anadolu Eğitim ve Sosyal Vakfı olarak 2014 yılındaki 1.233 katılımcı ve toplam 12 seminerin ardından 2015 yılında büyük bir artışla ulaşmış olduğumuz 8.227 katılımcı ve toplam 93 seminer ile Değerli Öğretmenim Projesi üzerinden yakaladığımız 10.000 katılımcı ve 105 seminer genel toplamı ile sosyal girişimcilik ve proje geliştirme alanlarında geniş katılımlı ve ölçülebilir bir toplumsal fark ve farkındalık yaratmıştık. 2016 yılında da çalışmalarımız artarak devam etmiş, yıl boyu toplamda 11. 935 katılımcı öğretmen ve eğitim yöneticimize, toplam 194 seminer ile ulaşmış bulunmaktayız. 2016 yılındaki bu çalışmalarımızda öğretmen ve eğitim yöneticilerine yönelik 74 Sosyal Girişimcilik ve 83 Proje Döngüsü Yönetimi PCM semineri düzenlenmiş ve önceki iki yıl ile birlikte genel toplamda 159 Sosyal Girişimcilik ve 103 Proje Döngüsü Yönetimi PCM seminerine ulaşılmıştır.

Tüm katılımcılarımıza Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı logolu katılım belgeleri Anadolu Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri yetkili ve yöneticileri tarafından imzalanıp, düzenlenen özel sertifika törenlerinde dağıtılmıştır. Değerli Öğretmenim Projesinin ana ilkeleri gereği seminerlerin yapıldığı illerde coğrafi dağılıma özen gösterilerek mümkünse ilçelerde de doğrudan eğitimler düzenlenmiş , hemen her ilde ilçelerin tümünden katılımcı alınmasına hassasiyet gösterildiği gibi en uzak ilçe ve köy okullarından öğretmenlerin katılımına özellikle özen gösterilmiştir. 

2013 yılının son aylarında pilot uygulama olarak başlayan Değerli Öğretmenim Projesi  2014 yılında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yol almaya başlayarak üç yıl içerisinde ülkemizin pek çok köşesine ulaştırılmıştır. Bu bağlamda ülkemizin dört bir yanında yer alan toplam 28 ilimizde eğitim seminerleri düzenlenmiş ve sözkonusu illerin en uzak ilçelerinden ve köylerinde de katılımın sağlanabilmesi için gerekli özen gösterilmiştir.

Sosyal Girişimcilik ve İleri Düzey Sosyal Girişimcilik seminerleri etkin iletişim ve liderlik temalarını da içermekte ve bir tam günlük çalışmalar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Proje Döngüsü Yönetimi PCM eğitimlerimiz ise iki tam gün olarak düzenlenmekte, proje yazma, geliştirme ve yönetme yöntemlerini işlemektedir. Bu yaklaşım ile sosyal girişimcilik eğitimlerimizde tetiklenen fikirlerin bir proje disiplini içerisinde şekillendirilmesi ve ulusal ve uluslararası kriterlere uygun, belirli bir format ile yazılıp ortaya konulması olanaklı kılınmaktadır.  Eğitimlerin sistematik ve etkin bir biçimde uygulanması, doğru raporlamalar ile takibi sonucunda il bazında proje başvurularında ve illerde alınan hibelerde artışlar ortaya çıkması projenin başarısının en somut örneğidir.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Sosyal girişimcilik kavramı sosyallik olgusu ve girişimcilik kavramının bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Sosyal girişimcilik en yalın hali ile sosyal sorunlara girişimcilik perspektifinden çözümler aranmasına işaret etmektedir. Aslında sosyal girişimcilik bir olgu olarak yeni değildir ancak kavram olarak özellikle son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde üzerinde durulmaya başlanmış olup özellikle yoksulluk, eğitim, çevre sorunları, ekolojik tarım, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, dezavantajlı gruplar, göç vb. ile ilgili toplumsal sorunlara yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmek için yapılan faaliyetleri kapsamaktadır.

Sosyal problemler için girişimsel yaklaşımların tam zamanıdır çünkü tüm dünyada devlet tarafından yapılan yardımların ve yardımsever çabaların beklentileri karşılayamadığı görülmektedir. Sosyal girişimcilik, sosyal misyon tutkusu ile iş disiplinini ve yeniliği kaynaştırmaktadır.  Sosyal girişimcilik yenilikçi bir yaklaşımla yeni girişimler yaratarak ya da var olan organizasyonların yönetilmesi ile sosyal refahı arttırmak için fırsatları keşfederek, tanımlayarak ve kullanarak oluşturulan bir süreci içeren aktivitelerdir.  

Sosyal girişimciliği tanımlarken üç ilke göz önünde bulundurulur:

 • Sosyal girişimciliğin yeni yollar ve kaynakların kombinasyonu ile değer yaratma süreci olduğu,
 • Bu kaynakların kombinasyonlarının sosyal değişim ya da sosyal ihtiyaçların karşılanması yolu ile sosyal değer yaratmak için fırsatların keşfedilmesi ve kullanılması niyeti,
 • Son olarak, sosyal girişimciliğin bir süreç olarak, hizmet ve ürünlerin sunumunu içermesi ancak yeni organizasyon yaratımına da işaret etmesi.

Klasik girişimciler gibi sosyal girişimciler de sistemleri geliştirme fırsatlarını görür, çözüm yaratır ve yeni yaklaşımlar ortaya koyar. Ancak geleneksel ticari girişimcilikte ekonomik değer yaratmak amaçlanırken, sosyal girişimcilikte sosyal değer yaratmak amaçlanmaktadır. Nitekim sosyal girişimcilikteki hedef kitle, sağlanacak ürün ya da hizmetler için ödeme gücü olmayan bireylerden oluşabilmektedir. Sosyal girişimcilik, yeni iş modelleri, yeni örgütsel yapılar ve stratejiler ortaya çıkarır. 

SOSYAL GİRİŞİMCİ KİMDİR? 

Sosyal girişimciler, sosyal değerler ile sosyal ihtiyaçları karşılayarak sosyal dönüşümün hızlandırıcısı olarak tanımlanabilir. Sosyal girişimcilerin bu faaliyetleri gerçekleştirmesinin en önemli amacı toplumsal kalkınmayı sağlamaktır. Sosyal girişimcilerin en önemli özelliği bir sosyal misyona sahip olmalarıdır. Pek çok uzman sosyal girişimcileri toplumsal önemli bir değişim faktörü olarak görmektedir.

Sosyal girişimcilik, sosyal değişim yaratan global bir harekettir. Sosyal girişimcinin oluşturduğu yapı kar amacı güden, kar amacı gütmeyen ya da her ikisini bir arada barındıran bir kuruluş olabilir.  Sosyal girişimci, sosyal konuları tutkulu ve derinlemesine önemseyen, farkındalık yaratmak, problemleri çözmek ve ihtiyaçları karşılamak için inovatif teknikleri kullanan, bu sosyal konuların değişikliği üzerine çalışan kişidir.  Toplumsal sorunlarla mücadelede ve geniş ölçekte değişimi sağlayan yeni fikirler geliştirmekte hırslı ve kararlıdır. Sosyal girişimciler, toplumsal sorunların çözümünü devlete veya iş dünyasına bırakmaktansa, sorunun nereden kaynaklandığını bulur ve sistemi değiştirerek sorunu çözer. Çözüm yollarını geniş kitlelerle paylaşır ve tüm toplumu yeni adımlar atması için ikna eder. Sosyal girişimciler, kendilerini bulundukları alanda toplumsal dönüşümün gerçekleşmesine adar. Vizyoner ve gerçekçidir. Hayallerinin, yeni fikirlerinin uygulanabilir olması onlar için herşeyin üzerindedir. 

Sosyal girişimci, refah sisteminin karşılayamadığı veya karşılayamayacağı farkına varılmamış, tanımlanmamış bazı ihtiyaçları tatmin etmek için sorunun nerede olduğunu fark eden, gerekli kaynakları bir araya toplayan ve bunları bir fayda sağlamak için kullanan kişidir. Yani, sosyal girişimciler özel sektör ve kamu tarafından doldurulmamış bir hizmet boşluğu ararlar ve bunu doldurma ihtiyacı hissederler. Bu bağlamda sosyal girişimcileri tanımlamada kullanılan özellikler şu şekilde sıralanabilir.

Sosyal girişimciler;

· Bir ihtiyaç boşluğunu tanımlayan ve bu boşluğu bir fırsatla ilişkilendiren,

· Gerekli ağları kurmak için diğer kişileri bir araya getiren ve güdüleyen,

· İhtiyaç duyulan kaynakları bulan,

· Engellerin üstesinden gelen ve içsel riskle baş eden,

· Riski kontrol etmek için uygun sistemleri öne süren kişilerdir.

Sosyal girişimci eldeki mevcut kaynaklarla sınırlanmaksızın, sosyal değer yaratmak ve sürdürmek için değişim ajanı olarak davranan/harekete geçen kişidir. İşletme girişimcileri gibi sosyal girişimciler de yeni organizasyonlar kurarlar, yenilik programlarını uygularlar ve yeni hizmetleri organize ederler veya dağıtırlar.

 

DEĞERLİ ÖĞRETMENİM PROJESİ, “YÖNETİŞİM YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ” SEMİNERLERİ

Terminolojide, çalışanların temel yetkinlikleri kişisel yetkinlikler olarak kabul edilmektedir, yetkinliklere başarılı yöneticiler tarafından sahip olunduğunda ise çoğunlukla “yönetişimsel yetkinlikler” kavramı kullanılmaktadır. Firmaların, kurum ve kuruluşların, okulların ve eğitim kurumlarının performansı, daha çok yönetişimsel potansiyele ve yöneticilerinin yetkinlikleri ile doğrudan bağlantılı olan yönetim kalitelerine bağlıdır. Bu sebeple son yıllarda tüm dünyada ve her sektörde yönetim kalitesini geliştirme çabaları özellikle de uygulama düzeyinde yoğunlaştırılmaktadır. Şüphesiz ki organizasyonlar ekonomik ve işe yönelik sebeplerle yöneticilerinin sahip oldukları yetkinliklerle her zaman ilgilenmek zorundadırlar. Yönetişimsel yetkinlikler yöneticilerin “mikro becerileri”dir, organizasyonun sahip olduğu değerlerin veya yeteneklerin bir parçasıdır. Bu beceriler organizasyon içindeki diğer değerlerin de genişleyerek iş sonuçlarına dönüşmelerini sağlar, aynı zamanda performansı geliştirir. Literatürdeki farklı yetkinlik modellerinden alınan unsurlar bir araya getirildiğinde yönetişimsel yetkinliklerin altı grupta toplandığı görülmektedir;

1. Teknik yetkinlikler,

2. İş yetkinlikleri,

3. Bilgi yönetimi yetkinlikleri,

4. Liderlik yetkinlikleri,

5. Sosyal yetkinlikler,

6. Kişilerarası yetkinlikler.

Yetkinlikler, kişi ile ilişkili yetkinliklerden iş rolü ile ilişkili yetkinliklere doğru hiyerarşik şekilde birbirini takip etmektedir. Bu hiyerarşi bir piramit şeklinde düşünülürse, zirveye daha yakın yetkinlikler daha çok özel iş deneyimleri ve eğitimle bağlantılıdır. Alt düzeye yakın yetkinlikler daha çok yöneticinin kişisel özelliklerine ve bir insan olarak kişisel gelişimine daha yakındır. Bu sebeple daha yukarıdaki yetkinlikleri geliştirmek daha kolay iken alt düzeydekileri geliştirmek daha zordur. Buradan yetkinliklerin teknik, yönetsel, insan, tutum, değer ve zihinsel beceri bileşenlerinin oluşturduğu bütünsel bir kavram olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Değerli Öğretmenim Projemiz kapsamında olmak üzere 2016 yılında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içersinde toplam 13 seminerlik bir paket halinde ‘Yönetişim Yetkinliklerinin Geliştirilmesi’ konulu interaktif çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Samsun ili merkezde ve Alaçam, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde gerçekleştirilen 13 seminerden toplam 1300 eğitim yöneticisi (okul müdürleri ve müdür yardımcıları) faydalanmıştır. Okul yönetimi, kurum kültürü, liderlik, sistem liderliği ve sistem yönetimi, hedef oluşturma, takım yönetimi ve ekip çalışması, çatışma ve iletişim yönetimi, adil ödüllendirme, karar atölyesi, yönetim kuramları, yönetim süreçleri, yönetsel erk gibi alt başlıklardan oluşan eğitimimiz alanında uzman akademik eğitimcilerimiz tarafından hazırlanıp gerçekleştirilmiştir.  Vakfımıza, yoğun bir talep ile ulaşan seminerlerimiz katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmış, meslek hayatlarında çok sık karşılaştıkları zorluk ve engellere yönelik çok faydalanacakları bir içerikle sunulmuştur. Bireysel ve grup çalışmalarının yer aldığı, kişisel testlerle zenginleştirilmiş seminerimiz katılımcılara sadece teknik bilgiler vermekle kalmayıp aynı zamanda belirgin bir öz değerlendirme fırsatı da sunmuş, böylelikle geliştirilmeye gereksinin bulunun alanların belirlenmesi ile çok olumlu bir pencere açmıştır.  

Bir okulun, bir eğitim kurumunun yönetilmesinde karşılaşılan sorunlara, yönetişimin genel yetkinliklerine vurgu yapan çalışmamız ölçme değerlendirme ilkelerine uygun olarak yapılan anket ve testlerle de pekiştirilmiş, sonuçlar somut verilerle dönüştürülmüştür. Yönetişim Yeterliliklerinin Geliştirilmesi seminerimizle elde edilen kazanımları ve eğitimlerdeki başarıyı tespit edebilmek amacıyla katılımcı 1300 eğitim yöneticimize çalışmalarımızın başında ve sonunda ön test-son test değerlendirmesi yapılmış ve eğitimlerimizin büyük oranda etkin ve verimli geçtiği somut sonuçlarla görülmüştür.