Bu sitede kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Kabul ve devam etmek için kapata basınız.

Değerli Öğretmenim

 

“Çözüm Odaklı ve Proje Tabanlı Düşünebilen Yeni Kuşaklar” Eğitimde Sosyal Girişimcilik & Proje Yönetimi 

 

 

Anadolu Vakfı olarak 1979 yılından bugüne, 40 yıldır eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda değer yaratacak projeler geliştirmek hedefiyle çalışıyoruz.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile sürdürdüğümüz “Değerli Öğretmenim” projesi ile Sosyal Girişimcilik teması altında yenilikçiliği ve sürdürülebilir çözüm üretme kabiliyetini desteklemeyi, bu bağlamda eğitim sistemi içinde yer alan tüm değerleri; öğrenci, öğretmen ve idarecileri çalışmalarını odağımıza almayı amaç edindik.

Toplumun önemli değişim öğelerinden biri olan öğretmenler aracılığıyla farkındalığın artırılması, yaratıcı ve yenilikçi projelerin ortaya çıkmasının sağlanması, sosyal girişimcilik ve projeler alanında öğretmenlerin ve dolaylı yoldan öğrencilerin kapasitelerinin artırılması hedeflenmiş uzun soluklu bir yol hikayesidir “Değerli Öğretmenim” projesi...

Bu yaklaşım ile yıllar içinde eğitim sistemimizde, inisiyatif alarak sosyal alandaki sorunlara  sürdürülebilir çözümler üretebilme kapasitesi gelişecek ve proje tabanlı çalışma  yaygınlaşacaktır. Öğretmen öğrencilerini yüreklendiren rehberlere dönüşerek, çözüm süreçlerinde öğrencileri de paydaş yapar. Böylece düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bir toplum için fırsat yaratılmış olacaktır.

Eğitim alanında başarı çıtası yüksek ülkelere baktığımızda, göze çarpan önemli faktör, öğretmenlerin en başarılı öğrenciler arasından seçiliyor olmasıdır. Kaliteli öğretim gücü oluşturmak için, öğretime en iyi adayları çekmek ve öğretmenlik mesleğinin prestijini arttırmak ve değerlerini hatırlatmak da önemlidir.

2013 yılında başlatıp, bugüne kadar 50 ilimizde 80.000’e yakın öğretmene ulaştığımız Değerli Öğretmenim Projesi ile 1.000’e yakın seminer ve 9 yarışma ile 3.000’in üzerinde proje başvurusu aldık. Proje yazma kapasitesine sağladığımız destek ile öğretmenler hibe başvuruları yaparak yüksek oranda onay alan başarılı projeler geliştirmeyi bu yıl da sürdürdüler.

Düzenlediğimiz eğitimler ve proje yarışmaları ile desteklemiş olduğumuz sosyal girişimcilik bilinciyle proje geliştirme ve yönetme yetkinlikleri ile çözüme odaklanmalarına katkı sağladığımızı görüyoruz. Çalışmalarımız ile desteklediğimiz öğretmenlerimizin ülke ve dünya çapında da başarılar kazandığını görmekten gurur duyuyoruz.

 

DEĞERLİ ÖĞRETMENİM YARIŞMALAR

Sosyal Girişimcilik Yarışması

Anadolu Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin ülkemizdeki eğitim odaklı sosyal sorunlara yerel çözümler geliştirmelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla girişimcilik ve yaratıcılık özelliklerini kullanarak çözüm odaklı başarılı projeler geliştirebilecekleri sosyal girişimcilik yarışmaları düzenlemekteyiz. Sözkonusu  yarışmalar, öğretmenlerin sosyal girişimcilik fikir ve becerilerini destekleyici ve aynı zamanda zorlayıcı bir ortamda test edebilmeleri için iyi bir fırsat sunmaktadır. Öğretmenler, kar amacı güden, kar amacı gütmeyen ya da hibrid olarak geliştirdikleri tüm modeller ve iş planları ile yarışmaya katılabilmektedirler.

 

Yarışmalarımıza ilişkin şartlar:

  • Yarışmalarımız yalnızca öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine açıktır.
  • Bireysel ve takım olarak katılım sağlanabilmektedir. Ekipler aynı okulun personellerinden oluşmak zorunda değildir. Farklı okullarda çalışan öğretmenler, kurulacak ortaklıklar ile takımlarını oluşturabilirler. 
  • Yarışmaya dahil olan projelerin özgün ve orijinal olması beklenmektedir. Proje başka programlara daha önce sunulmuş olabilir ama projesine destek almışsa projesi elenecektir.
  • Yarışmanın son başvuru tarihi Anadolu Vakfı tarafından duyurulur. Yarışma tüm Proje Hazırlama Eğitimi faaliyetleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.
  • Yarışmalara katılan projeler, dış uzmanlar tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilir.
  • Yarışmada başarılı olan projelerin uygulanabilmesi için Anadolu Vakfı destek sağlayabilir.
  • Yarışmaya katılacak adayların Proje Döngüsü Yönetimi metodolojilerini kullanarak yarışmaya katılmaları beklenir.

 

Proje Yarışması Ödül Töreni / Resepsiyonu 

Projenin son ayında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminin ve yarışmaya başvuran takımların katılacağı bir kapanış toplantısı düzenlenir. Bu kapanış toplantısında protokol konuşmalarını müteakiben derece alan projeler tanıtılır ve ödüllendirilir. Toplantı resepsiyon ve basın toplantısı ile sona erdirilir.