Bu sitede bazı çerezler bulunmaktadır. Siteye göz atmak için devam edin.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

1.    Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

a.     Yeni Bursiyerler

 

                                        1.    Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Anadolu Vakfı’nın internet sitesi ( www.anadoluvakfi.org.tr ) adresinden Burs Başvuru Platformu üzerinden, form doldurmak sureti ile online olarak yapılır.

                                        2.    Başvuruda bulunacak olan adayların form doldurabilmeleri için öncelikle sisteme üye olmaları gerekmektedir.

                                        3.    Bursiyer adayları

                                                      i.        Ad - Soyad,

                                                     ii.        TC Kimlik Numarası ve

                                                    iii.        e-posta adresleri

ile sisteme üye olduklarında kendilerine e-posta yolu ile gönderilen şifreyi kullanarak sisteme giriş yaparlar ve burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru işlemini tamamlarlar.

                                        4.    Başvuru tamamlandığında sistem otomatik olarak bursiyer adayına “Başvurunuz başarı ile gerçekleşmiştir” mesajını verir ve sürecin devamı hakkında yönlendirir.

                                        5.    Adaylar başvuru süresince gerekli bilgileri girerek başvurularını tamamlarlar. Başvuruda girilen bilgilerin doğruluğu bilahare talep edilen belgeler ile onaylanır. Yanlış beyan durumunda burs verilmez, verilen burs kesilir.

                                        6.    Adaylar başvuru formlarına, başvuru süresince ulaşabilirler ve bu süre zarfında gerek duydukları taktirde bilgilerinde güncelleme yapabilirler.

                                        7.    Burs başvuru süresi sona erdiğinde adaylar bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.

                                        8.    Vakıf yöneticilerinin belirleyecekleri branş ve üniversite kontenjanları bazında başarı sırası ve başvuru formunda beyan edilen sosyal yetkinliklerine göre değerlendirilen bursiyer adayları eğer mülakat yapılacak bir ilde öğrenim görüyorlar ise mülakat listelerine yerleştirilir. Mülakat yapılmayacak iller ve dallar için adaylar Burs Veri Tabanındaki bilgilere göre değerlendirilirler ve bursiyer seçimi bu bazda gerçekleştirilir.

                            9.    Mülakat yapılacak iller ve dallarda, adaylar oluşturulan Mülakat Planına göre grup mülakatlarına çağrılır ve mevcut kriterleri çerçevesinde yetkinliklerine göre değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları Mülakat Formuna kaydedilir.

                                      10.    Mülakat sonuçlarına göre burs kazanan öğrenciler belirlenir. Süreç ve sonuçlar  Burs Komitesinde gözden geçirilerek onaylanır.

                                      11.    İlgili burs kontenjanına giren bursiyerlere bilgilendirme maili gönderilir ve bu mail ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

                                                      i.        Nüfus Cüzdan fotokopisi

                                                     ii.        Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

                                                    iii.        İkametgah belgesi

                                                    iv.        Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı belgesi

                                                     v.        Gelir beyanı ile ilgili olarak

a.     Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,

b.    Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde  vergi levhası / levhaları

c.     Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,

d.    Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge

                                                    vi.        Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı

                                                   vii.        Öğrenci kayıt belgesi

 

                                      12.    Bursiyer seçilen öğrenciler istenilen belgeleri bir seferde belirlenmiş olan tarihe kadar Anadolu Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer hakkını kaybederler.

                           13.    Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.

 

                                      14.    Sonuçlar, Anadolu Vakfının internet sitesinde ilan edilen zamanda duyurulur.