Bu sitede kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Kabul ve devam etmek için kapata basınız.

Anadolu'nun Kadınları

 

Anadolu’nun Kadınları

Anadolu Vakfı’nın girişimcilik programı ‘Anadolu’nun Kadınları’nın bu seneki durağı Samsun oldu

 

18-55 yaş arasındaki kadınlara yönelik girişimcilik programı “Anadolu’nun Kadınları” kapsamında 11-15 Şubat tarihleri arasında Samsun’da 5 günlük bir eğitim programı gerçekleştirdik.

 

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, toplumların ilerlemesinde de temel aktör durumunda olmalarına rağmen, ekonomik yaşama katılımları toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma düzeyleri nüfuslarıyla ne yazık ki doğru orantılı değildir. Toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının artırılması tüm ülkemiz için bir kazançtır.

Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz “Anadolu’nun Kadınları” projesi ile 18-55 yaş arasındaki kadınların gelişimlerini destekleyici imkanlar sağlayarak ekonomik ve sosyal konumlarını güçlendirmeyi ve ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını sağlayacak fırsatlar yaratmayı amaçladık ve Nevşehir’den sonra çalışmalarımızı Samsun’da sürdürüyoruz. Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay almaları ve aile içindeki konumlarında iyileşme sağlanması, kalkınmışlığın gerekleri arasında yer aldığı için projemizi tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak hedeflerimizden birisidir.

Bu gerekçeyle bu kez 11-15 Şubat tarihleri arasında Samsun’daki kadınlara Girişimcilik başlığı altında 10 ayrı konuda eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra danışmanlık desteği verdik.

Kadınları ekonomik hayata dahil ederek hem kendi yeteneklerini keşfetmelerine, hem de ekonomik büyüme ve kalkınmanın yanısıra insani gelişmişliğe de olumlu etki ederek yoksulluğun da azaltılmasına yardımcı olacak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

 

Anadolu’nun Kadınları projemizle kadınlarımızı geleneksel yöntemler yerine inovasyon ve girişimcilik kavramlarıyla tanıştırarak yeni ürün, hizmet veya üretim yöntemleri geliştirip ekonomik olarak güçlenmelerini sağlarken, aile içindeki konumlarını ve karar alma süreçlerine katılımlarını iyileştirmeyi, özgüvenlerini ve saygınlıklarını artırarak hayata daha güvenli bakabilmelerini hedefliyoruz. 

DEĞİŞMEK VE DEĞİŞTİRMEK İÇİN İLK ADIM…

Daha birkaç yıl önce köy statüsünden mahalle statüsüne geçen  ve şimdi ise İlkadım Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve  şirinliğini hâlâ koruyan bir mahalledir Derecik… Gelişmeye açık, sürekli göç alan  gözde bir yerleşim yeri... Göç alması sebebiyledir ki sürekli profili değişen, yeniliğe açık, eski ile yeniyi bir arada tutan güzel  bir mahalle…

Hayat şartlarının  ve göçün beraberinde getirdiği en önemli sorun, ekonomik ve sosyal hayatın herkese aynı imkanları sunmamasıdır. Bu durum maalesef sosyal imkanlar açısından  dezavantajlı grupları ortaya çıkarmıştır.

Bu durumda bazı çalışmaların  yapılması, olumlu ya da olumsuz belirtilerin ortaya çıkarılması gerekince öğretmenler, yapılan etkileşimli görüşmeler sonucunda öğrencilerin birçoğunda hem kişisel hem de sosyal anlamda yetersizlikler olduğunu belirlemiştir.

Çocukların bu eksiklerinin giderilmesi  ve olumsuzlukların düzeltilmesi için velilerle toplantılar düzenlenmiş, çocukların yaşam alanlarının ve aile ortamlarının yerinde görülmesi için veli ziyaretleri yapılmış, velilere rehberlik ve değerlendirme anketleri uygulanmış, hızlı iletişim için sosyal medya paylaşım grupları açılmıştır.

Bunların değerlendirmesi sonucunda; Eğitimin üç ayağından biri  olan velinin eğitime katkısının istenilen ve  gereken ölçüde olmadığı tespit edilmiştir. Bunun sebepleri neler olabilirdi? Buna dayalı olarak temel ilkemiz olan “kadın gelişirse toplum gelişir” anlayışından yola çıkarak annelerle birlikte, onların ihtiyaçlarına yönelik “ETEĞİMDEKİ TAŞLAR” projesini hazırlanıp annelerle yola çıkılmıştır.

Bir ışık, bir güç, bir ses arıyordu kadınımız çıktığı bu umut dolu yollarda… Yol için iyi bir desteğe, güçlü bir sese ihtiyacımız vardı. İşte tam da bu noktada Anadolu Vakfı tarafından yürütülen ANADOLU’NUN  KADINLARI projesi ve o güçlü ses Nil hanım çıktı karşılarına … Her ayrıntısı düşünülmüş yol gösterici bir proje bulmuş olacaktı girişimci kadınımız. Girişimcilik eğitimleriyle  ilkadımlarını sağlam atarak, bu adımda neler yapılabileceğinin farkına varıpkendine güvenen kadınlar olarak bir araya geleceklerdi.

Böylece aldıkları eğitim ve destekle kozalarından çıkabileceklerini keşfettiler. Girişimcilik eğitimleriyle beraber iş kurmak ve kendilerini geliştirmek için daha sağlam ve bilinçli adımlar atmış oldular. Bu adımla beraber çok istedikleri ama cesaret edemedikleri ehliyeti alıp araba  kullanma hayallerini gerçekleştirmeyi başardılar. Ayrıca  evlerinde yaptıkları ürünleri satışa çıkararak Kooperatifleşmek için ilk adımlarını atmış  oldular. Kadının toplumdaki yerini öğrenmek ve kendini geliştirmek için birçok eğitim ve seminerlere katıldılar.

Biz biliyoruz ki, kadınlara gerekli ve yeterli imkânlar tanındığında, önce kendilerinden başlayarak, evlatlarını, ailelerini, yakın çevrelerini ve en nihayetinde bütün toplumu değiştirecek ve geliştirecek güce sahip olurlar. Bu güç öyle hassas bir dengede ve kadın naifliğinde işler ki, kadın eteğindeki taşları döküp bir yandan ağırlıklarından kurtularak yükselirken diğer yandan da içinde biriktirdiği ne kadar cevheri ve hevesi varsa hepsini yapıcı bir şekilde etrafına dağıtır. Yükselen kadın, çevresinde etkilediği her şeyi yüceltir. Bu zincirleme bir toplumsal gelişmeyi ifade eder. Çünkü kadın gelişirse, toplum da gelişir.

İşte bütün bu prensip üzerine kurulan özüne  dokunan her projeyle  kadın, ilmek ilmek ördüğü kozasının içinden çıkıp “kelebek olma” sürecini tamamlamak üzere. Bu yolda kadınlarının elinden tutan desteğini esirgemeyen  ANADOLU VAKFINA VE ANADOLUNUN KADINLARINA  SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZLE…

Selda TOSUN

Derecik İlkokulu Müdür Yardımcısı

 

Proje Koordinatörü

 

Bazen umudun bittiği yerdir kadın, bazen hüznün bazen gayretin adıdır kadın…her düşüşün kalkan gücü her çaresizliğin umududur kadın…

Hatırlar mısınız bir reklam vardı?.Benim babam mühendis...Annem, mühendis, hemşire, temizlikçi, öğretmen vb…çok severdim o reklamı…çünkü annemi anlatırdı…benim annemde her işi bilir, yapar ve hayatla mücadele ederdi…ama kadın olamazdı…

Ben köy yollarında öğrendim mücadele etmeyi, topuklu ayakkabı giyip sapa yollarda yürümeyi... birleştirilmiş sınıfta 45 öğrenciyle birlikte ders dinlerken hayal kurmayı… bir de neyi öğrendim bilir misiniz? Annemin her babamdan para istediğinde sesinin titrediğini…

O yüzden girişimcilik benim için çok değerli. Hele bu birde kadın girişimciliği olursa tarif edilemez… Derecik köyü şehrin uzağında tozlu yolların sonunda bir yer, aynı benim köyüm gibi. Öğrenciler okula koşarken annelerinin evde rutini gerçekleştirmekte olduğu bir köy derecik. Belki de böyle bir köyde büyüdüğümden, annemin yaşadıklarını gördüğümden kaynaklı bu işin içinde oluşum.

Selda hanımla Anadolu Eğitim ve sosyal Yardım Vakfının ilk buluşmasında bir hayalin ilk kurgusunu gerçekleşmiştik bile. Fikirler, amaçlar, hayaller peşin sıra konuşulurken ilk eğitim gününü planlamıştık bile…İş fikri, marka değeri, özgüven , inavasyon derken Anadolu’nun Kadınlarını ateşlemişti vakıf…kadınlarımızdan ilk önce iş fikirleri geldi sonra işe dönüştü bu fikirler, sonrasın da emek oldu satışa sunuldu. Kadınlarımız varız dedi akabinde…

En sevdiğim an ise ehliyet aldıkları an…tarif edilemez yaşanır o an. Sanki kadınlarımızın gözlerinde ateş yanıyordu suyun bile söndüremediği…

Hele o parayı ilk aldıkları ve kirayı kendilerinin ödedikleri an…

Anadolu Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı yine dokundu kadınlarımıza, evet dokundu ama sadece kadınlarımıza mı?

Çocuklarımıza da dokundu.

İlimizde sayısız eğitim yapan, öğretmenlerimize değerli olduğunu her an hissettiren ,”Eğitimin Yıldızları” nı bizimle tanıştıran , açtığı okulla tarlada çalışan  öğrencileri eğitime kavuşturan  Vakıf , şimdi de kadınlarımızla…

Ne diyeyim…

İyiki varsınız.

Serpil AKGÜN

Samsun İl Mem/Ar-Ge